Práce s nadanými dětmi: Připravujeme pro děti pestrý program, v klíčových předmětech uplatňujeme diferenciaci a individualizaci výuky.

Alena Vávrová

Alena Vávrová, koordinátor práce s nadanými žáky

Ve škole vedeme všechny děti – žáky k dovednostem a znalostem, jež jim dopomohou uplatnit se dobře v životě. Jsou to znalosti, dovednosti nebo postoje a hodnoty, které jsou podstatné pro to, aby škola připravila své žáky pro úkoly a problémy, se kterými se setkají v běžném životě, a které je vybaví takovými schopnostmi, že se dokážou dále vzdělávat a tyto kompetence rozvíjet.


Nadaným dětem se věnujeme ve všech vyučovacích předmětech.

Talentované děti systematicky vyhledáváme už od předškolního věku tím, že ve spolupráci se ZŠ Čtyřlístek z Uherského Hradiště pořádáme pro ně soutěž Úkoly čmeldy Pepíka.

Na druhém stupni je péče o talentované děti součásti běžného vyučování, žáci jsou podporování v rozvoji svých schopností a dovedností, výsledky této práce se projevily ve výsledcích předmětových soutěží (zejména matematiky a logického myšlení – různé deskové hry). Celou školu (všechny třídy) máme kvalitně vybavené deskovými hrami, skládačkami a hlavolamy. Talentované děti zapojujeme do řady soutěží, chceme, aby se setkaly s dětmi na své úrovni a dokázaly se vyrovnat s neúspěchem i zažily vítězství.

Například velkým úspěchem bylo červnové Mistrovství ČR v Abaku. Získali jsme titul jako škola, v první desítce se umístilo šest našich dětí. Absolutním vítězem (bez jediné porážky) se stal náš talentovaný devítiletý David.