Konference ADHD 2016 navazuje na první mezioborovou konferenci pořádanou k danému tématu nakladatelstvím RAABE v roce 2014. ADHD 2016

Letošní setkání zprostředkovalo pedagogické i rodičovské veřejnosti současné poznatky vědy o mozku ve vztahu k ADHD, využití dynamické diagnostiky a následné péče v oblasti pedagogiky a psychologie. 

Jsme potěšeni, že v rámci workshopu Hrajeme si s čísly bylo účastníkům představeno i Abaku. Workshop byl veden úžasnou lektorkou Alenou Vávrovou. Na setkání panovala pohodová atmosféra, jak také jinak, když si účastníci místo získávání teoretických znalostí mohli zahrát mimo jiné i Abaku!

ADHD 2016, B