Vítejte v Abaku Lize Základních škol 2018/2019

Základní část Abaku Ligy 2018/2019 je u konce! Děkujeme všem za účast.

V nejbližších dnech kontaktujeme všechny účastníky finále s pozvánkou.

Zakupte si licenci

Objednejte si Abaku Ligu Základních škol ještě dnes.

Jak začít

Provedeme vás aplikací v 5 jednoduchých krocích.

Vstup do hry

Vstup do herní aplikace. Začněte hrát ještě dnes.

Akce

Akcí se v těchto pravidlech rozumí on-line soutěž v početní hře ABAKU.

Akce je určena žákům základních škol a studentům středních škol dle specifikace v bodě
REGISTRACE těchto pravidel.

Akce je organizovaná odděleně pro žáky základních škol. Akce probíhá online v běžném roce od října
do konce dubna.

Pravidla

Podmínkou pro pozvánku k finálovému klání o ceny a titul mistra republiky je:

 1. Účast v kategorii základní škol a minimálně 21 odehraných zápasů za dobu trvání ligy.
 2. Umístění na předním místě soutěžního ligové tabulky (do 50 místa tabulky).
 3. Maximální počet žáků, kteří se mohou nominovat za školu do finále mistrovství, je 7.

Párování účastníků pro partie probíhá automaticky. Účastník po svém přihlášení do aplikace čeká do okamžiku, než se přihlásí další účastník, se kterým lze sehrát partii. Čekací doba je teoreticky neomezená a nepřítomnost vhodných účastníků v době, kdy je účastník přihlášen, nezakládá nárok na jakékoliv výjimky ze stanoveného minimální počtu odehraných partií za jedno kolo.

Časový harmonogram akce

 1. Liga trvá od října do konce dubna.
 2. Na konci dubna se liga uzavírá a účastníci umístění na předních místech soutěžního ligového kola ligy, kteří navíc splnili podmínky (viz. PRAVIDLA LIGY) budou písemně (e-mail) vyzváni k přímé účasti ve finále ligy, kde svedou závěrečný turnaj o titul mistr České republiky ve hře Abaku, která je vypsaná pro kategorie jednotlivec a tým ZŠ.

Přesný počet pozvaných účastníků a místo finálového klání bude oznámen na začátku května. Konečný
počet finalistů je předběžně stanoven na cca 42 osob.

Finále

Finále ligy se koná 5.6.2019 pod záštitou děkana pedagogické fakulty prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.

Místem konání je letos Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Registrace

Registrace účasti v akci probíhá po celou dobu trvání ligy.

 1. Učitel je povinen vyjádřit souhlas se spuštěním Abaku Ligy v herní aplikace Abaku Education, čímž vyjadřuje souhlas s účastí a pravidly akce.
 2. Účastníkem akce jsou za podmínek stanovených těmito pravidly: žák základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
 3. Účastník může být registrován pouze jednou. Při porušení tohoto pravidla bude daný účastník ze soutěže vyřazen bez možnosti odvolání.

Registrace žáka

Žáky může registrovat pouze jejich pedagog. Postup:

 1. Pedagogové v aplikaci Abaku Education zaregistrují své žáky.
 2. Pedagog se pak bude přihlašovat pomocí svého účtu tj. pomocí emailové adresy a v administraci žáky přidávat. Počet žáků není omezen.
 3. K přihlášení ke hře žák použije email pomocí něhož byl registrován.

Tímto způsobem se do soutěže budou moci přihlásit pouze žáci základních škol, o jejichž výsledcích pak bude mít pedagog přehled a vyloučí se tak možnost vstupu jiných subjektů, které by průběh a regulérnost soutěže mohly narušovat.

Technická podpora

Přístup k aplikaci soutěže je podporován pouze na tabletech a počítačích s operačními systémy Android (4.1+), iOS (8+), Windows (8.1+) a v  prohlížečích Chrome, Firefox a Edge.

 1. Nerespektováním podporovaných zařízení a prohlížečů se účastníci vystavují riziku nefunkčnosti či omezené funkčnosti aplikace.
 2. Hladký chod aplikace je též podmíněn dobrým internetovým připojením.
 3. Případná další nefunkčnost či omezená funkčnost aplikace je též podmíněna vlastním nastavením různých blokačních modulů uživatele, např. antivirovým programem.

Zkontrolujte tedy, prosím, tyto tři položky na svém hardwaru, nežli se nám rozhodnete napsat, že máte s aplikací problém. Velmi nám tím usnadníte možnost rychlé případné nápomoci při vyřešení případného opravdového problému, vzhledem k předpokládanému velkému počtu účastníků oproti omezeným možnostem obsluhující personálu.

Kontaktní e-mail: info@abaku.org

Doporučení

Doporučujeme soutěžícím dodržovat hlavní čas ligy, který je v dopoledních hodinách od 9:00 do 11:00 hod. a odpoledních hodinách od 15:00 do 19:00 hod. Toto doporučení sleduje pouze relativní shodu v čase, ve kterém naleznete největší množství soupeřů.

Bodování

Rating je hlavním kritériem pro hodnocení účastníků akce. Po registraci má každý hráč výchozí rating 400 a po každé odehrané partii se rating upraví podle pravidel Go ratingu. Go rating umožňuje spravedlivě porovnávat výsledky hráčů, kteří jsou na různé úrovni. Pokud hráč prohraje, sníží se mu rating o hodnotu, která závisí na ratingu protivníka – prohra se soupeřem s vysokým ratingem rating se sníží méně, než prohra se soupeřem s nízkým ratingem.

Žebříčky

Ligová tabulka průběžně v reálném čase zveřejňuje postavení a výsledky účastníků soutěže. Ligové tabulky (pro ZŠ a SŠ) budou dostupné na webových stránkách po dobu trvání akce.

Hodnocení multiplayer jednotlivců

Účastníci – jednotlivci budou v ligové tabulce seřazeni podle ratingu. Organizátor akce si vymezuje právo bez bližšího zdůvodňování ze soutěže vyloučit účastníky, u kterých bude zaevidováno nevhodné chování, vulgarita, obtěžování jiných účastníku a nerespektování fair play. Takový účastník pak od organizátora soutěže obdrží e-mail s informací o vyloučení. Proti tomuto vyloučení bude mít právo se odvolat.

Hodnocení škol

Školy budou v tabulce seřazeny podle ratingu. Do výsledků každé školy se započítává maximálně 10 nejlepších výsledků účastníků dané školy v daném kole a měsíci.

Škola není omezena v přihlášení množství účastníků, může však přihlašovat pouze své žáky. Nemůže přihlašovat absolventy, pedagogy či účastníky, které tuto školu v budoucnu hodlají navštěvovat.

Slovníček pojmů

Rating

Kritérium vyjadřující sílu hráče. Čím více partií hráč odehraje, tím je přesnější. Pokud hráč vyhraje se silnějším účastníkem, jeho rating vzroste o velký počet bodů, naopak, pokud se stejným účastníkem prohraje, jeho rating jen o malý počet bodů klesne. Více viz Výpočet ratingu.

Výpočet ratingu

Každému novému hráči je na startu přidělen Rating o hodnotě 400.

Nejprve se u každé partie provede výpočet pravděpodobnosti výhry hráče A (slabšího) a B (silnějšího). Z toho se potom počítá změna Ratingu po proběhlé partii.

SEA = 1 / (e^((RB-RA) / (205 – 0,05*RA))+1) – 0,008

Pravděpodobnost výhry silnějšího hráče se určí:

SEB = 1 – SEA – 0,016

Přičemž:

RA – aktuální rating hráče A
RB – aktuální rating hráče B
e – Eulerovo číslo

Nový rating se potom u každého vypočítá:

Rnew = Rold + K * (S – SE)

Přičemž:

Rnew – nový rating hráče
Rold – původní rating hráče
S – výsledek partie (1 pro výhru; 0,5 pro remízu; 0 pro prohru)
SE – pravděpodobnost výhry

Pokud by hodnota Rnew klesla pod 100, pak Rnew = 100

Hodnota K je odvozena interpolací z této tabulky:

Rold K Rold K Rold K Rold K Rold K Rold K
100 116 600 90 1100 65 1600 43 2100 24 2600 11
200 110 700 85 1200 60 1700 39 2200 21 2700 10
300 105 800 80 1300 55 1800 35 2300 18
400 100 900 75 1400 51 1900 31 2400 15
500 95 1000 70 1500 47 2000 27 2500 13

Všeobecné podmínky

Registrací na webové stránce akce vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami akce. Zároveň dává svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen “*zákona o ochraně osobních údajů*“) se zpracováním všech osobních údajů jím uvedených v elektronickém dotazníku (který se vyplní na webové stránce akce) za účelem zasílání informací či nabídek o obchodu nebo službách níže uvedeného správce, a to i elektronickými prostředky. Souhlas je udělen na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dále zahrnuje souhlas se zveřejněním jména účastníka ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků akce.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Al.21 s.r.o., Vyšehradská 320/49, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 04241126 a Mensa ČR. Souhlas je možno odvolat kdykoliv odvolat písemným podáním doručeným správci, udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy akce. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona o ochraně osobních údajů. Účastník si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým organizátorovi, jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od organizátora vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Postup účastníka podle předchozí věty nijak nevylučuje možnost, aby se obrátil se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník si je vědom toho, že jím poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány společnostmi spolupracujícími s organizátorem, vždy však na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s organizátorem.

Se všemi vyplněnými částmi formuláře na webové stránce byl účastník seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Vyskytnou-li se důvodné pochybnosti ohledně splnění podmínek pro účast na akci nebo vzniku nároku na cenu v rámci akce, rozhoduje v konkrétních případech o účasti na této akci a/nebo o vzniku nároku na cenu s konečnou platností organizátor.

Pravidla akce jsou k dispozici v sídle organizátora a na webových stránkách akce.

Organizátor

Organizátorem akce jsou společnosti: Al.21 s.r.o., Vyšehradská 320/49, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 04241126 a Mensa ČR, Španielova 1111/19, Řepy, 163 00 Praha 17 (dále jen „organizátor“). Společnost Al.21 s.r.o. je správcem ochranných práv hry ABAKU.

Cíl hry

Abaku je početní hra. Hru může hrát každý, kdo ví, že 1 + 1 = 2. K vítězství však budete potřebovat ještě něco navíc: budete muset zvolit správnou strategii, prokázat dobrou představivost, paměť, schopnost kombinovat a logicky uvažovat a také se vám bude hodit trocha štěstí. Ten, kdo v průběhu hry získá nejvíce bodů, zvítězí.

Průběh hry

Hráči se střídají na tazích po směru hodinových ručiček. Hráč, který je na tahu, má tři možnosti:

 • umístit kameny na hrací plán;
 • vyměnit si kameny v ruce;
 • vynechat tah

Z těchto tří možností si hráč na tahu vybere jednu a provede ji. Po něm následuje další hráč.

Ve hře Abaku hráči vytvářejí pomocí kamenů s číslicemi (0 – 9) na herním plánu početní příklady. Jeden příklad obsahuje vždy jednu početní operaci některého z následujících typů: sčítání, odečítání, násobení, dělení, druhé a třetí mocniny a druhé a třetí odmocniny přirozených čísel. Hráči získávají body podle číselné hodnoty kamenů použitých k vytvoření příkladů.

Popis hry

 1. Začínající hráč vytvoří položením kamenů na hracím plánu první příklad, a to tak, aby jeden kámen ležel na středovém poli.
 2. Další hráč musí položit kameny na herní plán tak, aby alespoň jeden z těchto kamenů bezprostředně stranou sousedil s nějakým kamenem již na plánu ležícím (položeným kdykoliv v předchozím průběhu hry – jedinou výjimkou je úplně první tah ve hře). Všechny kameny umístěné v jednom tahu zároveň musejí být položeny v jedné řadě nebo sloupci (vodorovně nebo svisle). Není dovoleno, aby některé umísťované kameny byly položeny do jiné řady či sloupce.Všechny právě položené kameny také musejí být součástí společného příkladu. Příklad čteme vždy zleva doprava nebo shora dolů, nikdy ne obráceně nebo diagonálně jakýmkoliv směrem. Nové kameny nemusejí ležet bezprostředně vedle sebe, ale všude, kde nové kameny navazují na staré, musí existovat příklad spojující kameny z minulých tahů s kameny novými – viz ukázky na obrázcích níže (jedinou výjimkou je pravidlo nuly, jak je popsáno podrobněji níže).
 3. Hra neobsahuje znaménka vyjadřující matematické operace ani znaky pro druhou a třetí mocninu a odmocninu. Proto hráč položení svých kamenů musí v duchu promyslet (např: položení kamenů 314: tři plus jedna rovná se čtyři; 211: dva mínus jedna rovná se jedna; 236: dvakrát tři rovná se šest; 842: osm děleno čtyřmi rovná se dva; 24: dva na druhou rovná se čtyři; 644: třetí odmocnina ze šedesáti čtyř rovná se čtyři atd.). Po potvrzení svého tahu, bude následovat animace výsledku, ve které jeho myšlené početní příklady budou znázorněny s početními znaménky (pokud byl výsledek správný).
 4. I když kameny v konkrétních tazích znamenají konkrétní početní příklady, při každém novém tahu jsou vnímány pouze jako shluk hracích kamenů, které lze dále libovolně kombinovat a zahrnovat do dalších jiných početních operací.
 5. Početní operace vznikají:
  • Přidáním jednoho až pěti kamenů ke kamenům na ploše. (viz Tah 2, 3, 4, 5, 6.)
  • Přiložením početní operace křížem ke kamenům na ploše. Nová početní operace musí zahrnovat jeden či více kamenů ležících na ploše nebo musí s jedním nebo více kameny ležícími na ploše sousedit. (viz Tah 3, 4, 6.)
  • Přiložením početní operace paralelně ke kamenům na ploše. (viz Tah 5, 6.)
 6. Hráč, který je na tahu, má tři možnosti: umístit kameny na hrací plán; kameny vyměnit; vynechat tah. Hráč má v jednom tahu právo jen na jednu z těchto možností.
 7. Nulou nesmí začínat zápis žádné nové početní operace. Samostatně se nesmí přičítat, odečítat, násobit ani dělit. Nula nesmí být konečný výsledek početní operace. Je-li nula součástí přikládané početní operace, nemusí jejím případným sousedstvím s některými z ležících kamenů vzniknout nová početní operace. Z takového sousedství pak nevzniká ani bodový zisk (Tah 5.). Osmá a každá další (jedním hráčem) položená nula v pořadí se mění na žolíka. Žolík funguje podobně jako v kartách a tedy si můžete (klikáním na něj v zásobníku) měnit jeho hodnotu na kteroukoliv, která se vám momentálně hodí a kámen pak použít jako obyčejně.

Příklady početních operací

Nově přikládané kameny jsou označeny světlejší barvou.

Nově vzniklé početní operace jsou v bílém rámečku.

Ukončení hry

 1. V herním zásobníku není už žádný kámen a jeden z hráčů umístil na herní plán svůj poslední kámen;
 2. Hráč třikrát za sebou odešle prázdný tah (za prázdný tah je považováno i překročení časového limitu na tah). Pokud v zásobníku ještě zbývají kameny, prohrává kontumačně. Pokud je hlavní zásobník prázdný, ukončí takto hru regulérně.
 3. Hráč vzdá hru.

Bodování

 1. Skóre se zapisuje po ukončení každého tahu. Číslice uvedené na kamenech jsou zároveň vyjádřením jejich bodové hodnoty.
 2. Bodový zisk v daném tahu přinášejí kameny, z nichž se nové početní operace skládají. Kameny společné nově vzniklým početním příkladům přinášejí zisk za každou početní příklad, v níž jsou obsaženy. Pokud však přesně tytéž kameny mohou vytvořit více příkladů, počítají se jen jednou (příklad: kameny 981 lze chápat zároveň jako 9 – 8 = 1 a 92 = 81, boduje se pouze jedenkrát). Pokud však k řadě kamenů 6873 přiložíte kámen 5, platně vzniknou dva příklady: 5 + 68 = 73 a 56 : 8 = 7. Nevadí, že všechny kameny obsažené ve druhém příkladu byly již součástí příkladu prvního, tvoří totiž jen jeho podmnožinu.
 3. Bonus:
  • Platí pouze v tom tahu, ve kterém je bonusové pole využito.
  • Bonus za jeden kámen: Bonus zdvojnásobí nebo ztrojnásobí bodovou hodnotu kamene položeného na toto pole.
  • Bonus za celý příklad: Bonus zdvojnásobí nebo ztrojnásobí bodovou hodnotu celého příkladu, je-li jeden z kamenů v něm použitých položen na příslušné bonusové pole. Pokud některý z kamenů použitých v příkladu byl zároveň položen i na pole poskytující bonus za jeden kámen, počítá se při výpočtu bonusu za celý příklad již jeho násobená hodnota!
  • Bonusy obou typů lze získat pouze v tom tahu, kdy byl na příslušné pole herního plánu kámen položen. Je-li však takový kámen součástí více příkladů, získáte bonus za každý z nich!
 4. Hráč, který položil na herní plán poslední kámen a tím hru ukončil, získává navíc bodovou prémii odpovídající hodnotě všech kamenů, které zůstaly soupeřům v ruce. Ostatní hráči si naopak od svého skóre odečtou hodnotu kamenů, které jim zůstaly.
 5. Hráč, který má na konci hry nejvyšší součet bodů, vyhrává.

Strategie

 • Využívejte co nejvíce bonusová pole hracího plánu. Jejich účelné využití zásadním způsobem ovlivňuje výsledek hry. (Je například výhodnější přiložit kombinaci 9211 (9 + 2 = 11) kamenem 9 na bonusové pole 3x jeden kámen než na bonusové pole 2x celý příklad, protože 9 * 3 + 2 + 1 + 1 = 31 bodů, zatímco (9 + 2 + 1 + 1) * 2 = 26 bodů.)
 • Přiložte kámen k řadě ležících kamenů tak, aby vzniklo co nejvíce různých příkladů. (Například přiložením kamenů 8 a 2 k řadě 7936 vzniknou příklady 82 – 79 = 3; 27 + 9 = 36; 27 : 9 = 3; 2 + 7 = 9.)
 • Pokládejte kameny na hrací desku tak, aby vytvářely co nejméně vhodných příležitostí pro soupeře. (Zejména zbytečně nenahrávejte na bonusová pole. Někdy je lepší se spokojit s menším bodovým ziskem za účelem zablokování přístupu k bonusovému poli, které momentálně nedokážete využít, to se týká především bonusového pole 3x celý příklad.)
 • Položení kamene 0 dělá obvykle začátečníkům velké problémy. Takový kámen si raději vyměňte nebo sledujte zkušenější soupeře. Zjistíte, že nula v některých případech může bodový zisk zdvojnásobit. (Např. vytvořením řady 38240 přidáním nuly na konec vzniknou příklady 38 + 2 = 40 a 3 x 8 = 24 nebo vytvořením řady 81990 vzniknou příklady 81 + 9 = 90 a 81 : 9 = 9.)
 • Čísla na kamenech jsou zároveň vyjádřením jejich bodové hodnoty. Proto se naučte s vylosovanými kameny vysokých hodnot dobře hospodařit a přikládejte je pokud možno k takovým kamenům, které umožní vznik co největšího počtu příkladů v rámci jednoho tahu.
 • Pokud se vám bude zdát, že si losujete horší čísla než soupeř, pak:
  • můžete mít pravdu, protože čísla si losujete náhodně a můžete mít několik tahů za sebou prostě smůlu, nebo
  • se můžete se mýlit, protože soupeř je zkušenější než vy, lépe počítá, volí lepší strategii a lépe využívá kombinací kamenů z ruky a na hracím plánu.
 • Nespoléhejte na svůj případný velký bodový náskok v polovině hry a stejně tak neztrácejte hlavu, pokud máte ztrátu. Jeden výborný tah nebo šťastná ruka často dokáže situaci obratem změnit.
 • Strategie i taktika nejsou neměnné, postupně získáte cvik a vaše schopnosti budou rychle růst a rozvíjet se.
 • Nikdy hru nevzdávejte 🙂

Zakrátko snadno objevíte, že pravé terno je najít kombinaci (řadu čísel), která se dobře „rýmuje“. Taková řada se nazývá „KOMBO“. Jaká řada to je? Taková, jež obsahuje alespoň tři a více příkladů. Taková řada vám znamená velký bodový zisk. Například řada 16824 skrývá příklady 16 + 8 = 24; 16 : 8 = 2; 8 : 2 = 4… V dalším tahu můžeme přiložit třeba kámen 7. Co je 168247? 168 : 24 = 7. Podobných řad lze sestavit bezpočet a sami jich brzy objevíte spoustu. Kdo si je dokáže zapamatovat, bude mít ve hře oproti svým soupeřům velkou výhodu.

Popis hrací plochy

Legenda

 1. jméno hráče
 2. celkový počet bodů hráče
 3. počet bodů získaných v posledním tahu
 4. počet zbývajících kamenů v pytlíku
 5. ukazatel časomíry tahu
 6. kameny v zásobníku hráče
 7. počet kamenů v zásobníku soupeře
 8. 2x bonus za pole
 9. 3x bonus za pole
 10. 2x bonus z příklad
 11. 3x bonus za příklad
 12. ukončení partie

No. 1 pozice

Abaku je nejlepší početní hra vesmíru. Může se nám to nelíbit, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím lze dělat. Počítejte s tím.

Počítejte s námi 🙂

Pěknou hru a nevšední zážitky s ní vám přeje Abaku tým.

Abakus
Mathematicus
Abaku

 • Základní koncept 1979 – 1981
 • Vývoj pravidel a herní desky 2000 – 2003
 • Prototyp krabicové verze 2003 – 2005
 • První krabicová verze hry pod názvem Mathematicus 2005
 • První online verze hry pod názvem Abaku (Seznam/Geewa) 2008
 • Krabicová verze hry pod názvem Abaku (Efko) 2012
 • Online celostátní školní liga pro Střední školy (Seznam, Mensa ČR, PedF UK Praha, JČMF Praha, Microsoft, Riganti) 2013
 • I. online celostátní školní liga pro ZŠ a SŠ (Seznam, Mensa ČR, PedF UK Praha, JČMF Praha, Microsoft, Mathrix 42, Riganti) 2013/14
 • II. online celostátní školní liga pro ZŠ a SŠ (Mensa ČR, PedF UK Praha, JČMF Praha, Mathrix 42, Dap Services, Riganti) 2014/15
 • III. online celostátní školní liga pro ZŠ a SŠ (Mensa ČR, PedF UK Praha, JČMF Praha, AL.21, Dap Services) 2015/16
 • IV. online celostátní školní liga pro ZŠ a SŠ (Mensa ČR, PedF UK Praha, JČMF Praha, AL.21, Dap Services) 2016/17

Ocenění hry

 • Společnost JČMF ČR, Mensa ČR a Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK Praha hru Abaku doporučují jako vynikající pomůcku pro výuku matematiky.
 • Společnost Comenius udělila hlavní cenu hře Abaku v soutěži Českých 100 Nejlepších v kategorii Matematika.

Hejného metoda

Hejného metoda je vyvíjena od 40. let 20. století, kdy Vít Hejný začal zkoumat, proč děti, které bez problémů řeší úlohy z učebnic, selhávají při řešení úloh nestandardních. Přitom by k jejich vyřešení neměly potřebovat žádné zvláštní znalosti. Po desítkách let zkoumání a ověřování poznatků vyvinul Vít Hejný spolu se svým synem Milanem metodu, která je namísto formálních znalostí vzorečků zaměřená na budování mentálních schémat. Metoda se opírá o propracovaná didaktická prostředí a roli učitele coby průvodce a moderátora diskuzí dětí nad řešením úloh. V metodě jsou cíle výchovné důležitější než cíle poznatkové, protože autoři jsou přesvědčeni, že kvalita společnosti je více určena úrovní mravní než úrovní znalostní.

Více na www.h-mat.cz/hejneho-metoda.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo školní lize Abaku záštitu. Doporučuje základním školám účast v této soutěži. Děkujeme za důvěru.

www.msmt.cz/mladez/podpora-soutezi-a-prehlidek-v-zajmovem-vzdelavani

Nadace Tomáše Bati

Posláním Nadace je nejen uchování baťovské historie a baťovských tradic jako takových, ale i podpora projektů zaměřených na zdravý rozvoj prosperující komunity, ať už v oblasti sociálního a kulturního rozvoje či vzdělání mládeže a podpory podnikatelských aktivit. Děkujeme za podporu.

batova-vila.cz

Mensa České republiky

Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Základ organizace tvoří nadnárodní Mensa International. Pod jejím dozorem pak vznikají a působí jednotlivé národní pobočky. Jednou z nich je i Mensa České republiky, která vznikla po rozpadu federace z Mensy Československo. Ta byla založena v roce 1989, přičemž na Ministerstvu vnitra byla zaregistrována v roce 1991 jako občanské sdružení. Cílem Mensy je využití inteligence ve prospěch lidstva. Jedná se zejména o podporu výzkumu vlastností, znaků i využití inteligence jako takové.

Mensa je jedním z přímých organizátorů celé ligy a organizuje i finálové klání ve hře Abaku 🙂

Díky.

www.mensa.cz

SUMA ČR – Jednota českých matematiků a fyziků

Společnost učitelů matematiky JČMF (SUMA JČMF) je organizační složkou Jednoty českých matematiků a fyziků. Vznikla 10.12. 2005 z Matematické pedagogické sekce tohoto občanského sdružení, jehož kořeny sahají do roku 1862 a jehož členy byli vždy nejlepší odborníci zabývající se studiem matematiky a fyziky i vyučováním těchto disciplín u nás.

…jestli pak někdy Abaku hráli?

www.suma.jcmf.cz

PedF UK Praha – Katedra matematiky a didaktiky

Katedra matematiky a didaktiky matematiky zajišťuje přípravu učitelů matematiky pro 2. a 3. stupeň škol a podílí se na přípravě budoucích učitelů matematiky 1. stupně a speciální pedagogiky. Katedra má akreditováno i doktorské studium v oboru didaktika matematiky.

…a bedlivě sledují Abaku 🙂

kmdm.pedf.cuni.cz

AL.21

Správce ochranných práv nejlepší početní hry vesmíru ABAKU a organizátor ligy.

Abecedu i gramatiku nejrozšířenějšího jazyka na světě, se kterým se domluvíme i mimo naší planetu, získáme při pohledu na vlastní ruce.
Vladimír Tesař

Rozhodl jsem se podpořit tuto unikátní a geniální hru, která pomáhá rozvíjet analytické myšlení a matematické schopnosti nejen našich dětí. Racionální myšlení považuji za jednu z nejdůležitěj-ších hodnot pro lidskou společnost. Hrajme si.
Karel Janeček

www.abaku.org

MINDOK

vydavatelství moderních společenských her pro děti i dospělé. Vydává například hry Carcassonne, Černé historky, kompletní řadu her SMART games a také (hlavně) deskovou podobu hry ABAKU.

…existuje snad lepší práce? 🙂

www.mindok.cz

Rowan Legal

Právo ICT, Veřejné investice a PPP projekty, Řešení sporů, Bankovnictví a Finance, Investiční projekty, Obchodní transakce, Právo obchodních společností, Energetika, Mediální právo, Duševní vlastnictví, Obranný průmysl, Farmacie, Daňové poradenství, Účetnictví, Mzdový outsourcing a Abaku 🙂

www.rowanlegal.com/cz/

Ceny

Kromě garantovaně prokazatelného zlepšení obecných počtářských schopností se ve finále ti nejlepší počtáři utkají o ceny.

Ceny budou uděleny všem účastníkům finálového klání o mistra ČR v Abaku. Všichni finalisté (jednotlivci i školy) obdrží certifikační diplom a medaili, protože už samotná finálová účast je obrovský úspěch. Vítězové ligy navíc obdrží i jinak hodnotné ceny.