Blog

Reportáž – Pedagogické dny v Hradci Králové 14.6.2017

V týdnu od 27. do 31. března 2017 se na Univerzitě Hradec Králové konaly Pedagogické dny. V rámci nich proběhl na Přírodovědecké fakultě ve čtvrtek 30. 3. od 16:00 dlouho očekávaný didaktický seminář Mgr. Aleny Vávrové, která působí na ZŠ Karla Čapka v Praze 10, nesoucí název Abåku. Hra zvyšující závislost a lásku k matematice. Přednášející dorazila i se svou vnučkou Adélkou, která jí byla velkou pomocnicí.

Jak už samotný název prozrazuje, celá přednáška se nesla v duchu matematické hry Abåku. Než jsme se ale dostali k ní samotné, dozvěděli jsme se všechno kolem, co s ní souvisí.

Více


Reportáž Wifina 10.4.2017

Reportáž o Abaku v pořadu Wifina na ČT Déčko o tom, že i počítání může být zábava, najdete zde.   Wifina IV

Více


Spolupráce Abaku a Microsoft 15.3.2017

MSFT_logo_rgb_C-Gray.3b156229To, že je Abaku skvělé řešení pro výuku matematiky s obrovským přesahem, jsme věděli. Když se nám to potvrdilo přes navázání spolupráce s tak velkým partnerem, jako je Microsoft, nemůžete se divit, že jsme z toho měli velkou radost. Ano, podařilo se nám stát se autorizovaným partnerem společnosti Microsoft a Abaku obsah je vhodný pro MS platformu. 

Více


Bett Show 2017 15.2.2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V lednu jsme s Abaku jeli do Londýna vystavovat na Bett Show 2017 www.bettshow.com. Bett je jeden ze dvou největších světových technologických veletrhů zaměřených na školství. Koná se každoročně prostorách ExCel London www.excel.london.

Atmosféra na Bettu byla úžasná. Rozhodně d

Více


Dva dny s didaktikou matematiky 2.2.2017

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze pořádá již dvacátý ročník konference s názvem “Dva dny s didaktikou matematiky”. Konference se bude konat ve dnech 16. – 17. února 2017 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematiky a výsledky práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách.

Více


Abaku na Bett Show 2017 20.1.2017

PrintBETT je jeden ze dvou největších světových technologických veletrhů zaměřených na školství. Koná se každoročně v Londýně, tradičně v prostorách ExCel – hala se nachází v bývalých docích, které jsou rekultivovány v obrovskou výstavní halu, kde se koná i několik obrovských veletrhů najednou.

Těšíme se, že můžeme představit Abaku návštěvníkům ze všech koutů světa. Pokud budete mít cestu, určitě se stavte k našem stánku B456!

 

Více


Aplikace Abaku Education na 14 dnů zdarma 12.12.2016

Jednou z největších výzev pro nás je, aby děti uměly nejen dobře počítat, ale především, aby měly k matematice kladný vztah a nebály se jí. Proto jsme vytvořili aplikaci Abaku Education. Jde o digitální obsah výuky navržený  tak, aby ji používali učitelé i žáci dohromady a společně prošli cestou poznání a vzdělání. Jedná se o komplexní nástroj pro výuku matematiky fungující na tabletech i počítačích. Více informací zde.

Pro školy máme jedinečnou nabídku – nákup aplikace Abaku Education s prémiovou slevou 40% do konce roku 2016 s možností vyzkoušení na 14 dnů zdarma! Aplikace Abaku Education pro Vaši školu vyjde na 5 880 Kč bez DPH na rok, což je jen 8 Kč na žáka!

Více


ECEL a ABAKU 5.11.2016

Abaku bylo součástí ECEL – European Conference on eLearning. Tématicky se může zdát, že je tato konference mimo okruh Abaku, avšak na konferenci vystupovala např. Dr. Michèle Artigue, Dr. Jarmila Novotná nebo Dr. Antonín Jančařík, jejichž vědomosti o didaktice, matematice a vzdělávání  jsou enormní. O účastnících více zde.

Více


Stopařův průvodce Abaku na Déčku 1.11.2016

Abaku součástí Planety YÓ. To dává smysl, ne? Abaku je přece nejlepší hra v celém vesmíru! Odkaz na Planeťáckou reportáž o principech ABAKU a školní lize najdete zde. Déčko

Více


ABAKU na konferenci ADHD 2016 24.10.2016

Konference ADHD 2016 navazuje na první mezioborovou konferenci pořádanou k danému tématu nakladatelstvím RAABE v roce 2014. ADHD 2016 Letošní setkání zprostředkovalo pedagogické i rodičovské veřejnosti současné poznatky vědy o mozku ve vztahu k ADHD, využití dynamické diagnostiky a následné péče v oblasti pedagogiky a psychologie. 

Více


array ( 'js_composer' => MO::__set_state(array( '_nplurals' => 2, 'filename' => '/var/www/abaku.cz/www/wp-content/plugins/js_composer/locale/js_composer-cs_CZ.mo', 'entries' => array ( '%s cloned. Edit now?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '%s cloned. Edit now?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '%s zkopírováno. Chtete hned začit s úpravami?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '%s deleted!' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '%s deleted!', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '%s odstraněno!', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '%s saved!' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '%s saved!', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '%s uloženo!', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '%sCreate new%s template or %smodify selected%s. Predefined templates will be cloned.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '%sCreate new%s template or %smodify selected%s. Predefined templates will be cloned.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '%sVytvořte novou%s šablonu nebo %supravte vybranou%s. Předdefinované šablony budou zkopírovány', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '(Optional) Specify the starting tab index for the fields of this form. Leave blank if you\'re not sure what this is.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '(Optional) Specify the starting tab index for the fields of this form. Leave blank if you\'re not sure what this is.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '(Volitelné) Určete počáteční index záložky pro pole tohoto formuláře. Ponechte prázdné, pokud nevíte, co to je.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '(deprecated since v%s)' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '(deprecated since v%s)', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '(odebráno již od verze %s)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '(no title)' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '(no title)', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '(žádný název)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '1 column - 1/12' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '1 column - 1/12', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '1 sloupec (1/12)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '10 - Default' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '10 - Default', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '10 - Výchozí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '10 columns - 5/6' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '10 columns - 5/6', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '10 sloupců (5/6)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '11 columns - 11/12' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '11 columns - 11/12', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '11 sloupců (11/12)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '12 columns - 1/1' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '12 columns - 1/1', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '12 sloupců (1/1)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '2 columns - 1/6' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '2 columns - 1/6', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '2 sloupce (1/6)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '3 columns - 1/4' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '3 columns - 1/4', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '3 sloupce (1/4)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '4 columns - 1/3' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '4 columns - 1/3', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '4 sloupce (1/3)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '5 columns - 5/12' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '5 columns - 5/12', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '5 sloupců (5/12)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '6 columns - 1/2' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '6 columns - 1/2', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '6 sloupců (1/2)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '7 columns - 7/12' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '7 columns - 7/12', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '7 sloupců (7/12)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '8 columns - 2/3' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '8 columns - 2/3', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '8 sloupců (2/3)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '9 columns - 3/4' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '9 columns - 3/4', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '9 sloupců (3/4)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '

I am message box. Click edit button to change this text.

' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '

I am message box. Click edit button to change this text.

', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '

Já jsem pole pro zprávu. Klikněte na tlačítko úprav pro změnu tohoto textu.

', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), '

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => '

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => '

Změněný obsah patří sem. Klikněte na tlačítko úprav ke změně textu

', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A block of text with WYSIWYG editor' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A block of text with WYSIWYG editor', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blok textu s WYSIWYG (vizuálním) editorem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A calendar of your sites posts' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A calendar of your sites posts', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kalendář vašich příspěvků', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A list or dropdown of categories' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A list or dropdown of categories', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Seznam nebo rozbalovací výběr rubrik', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A monthly archive of your sites posts' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A monthly archive of your sites posts', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Měsíční archiv vašich příspěvků', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A search form for your site' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A search form for your site', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyhledávací tlačítko pro vaši stránku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'A/B block' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'A/B block', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'A/B blok', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'About section' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'About section', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sekce "O stránce"', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'About with features' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'About with features', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stránka "O stránce" s vlastnostmi', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'About with left gallery' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'About with left gallery', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stránka "O stránce" s galerií vlevo', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'About with tour section' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'About with tour section', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stránka "O stránce" s prohlídkou', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Accordion' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Accordion', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Harmonika', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Accordion news list' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Accordion news list', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Novinky v harmonice', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Active section' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Active section', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Aktivní sekce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Active tab background color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Active tab background color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pozadí současné aktivní záložky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add Element' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add Element', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat prvek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add Image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add Image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat obrázek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add Images' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add Images', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat obrázky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add column' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add column', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat sloupec', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add custom image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add custom image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat vlastní obrázek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add custom link.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add custom link.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat vlastní odkaz.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add element' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add element', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat prvek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat obrázek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add images' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add images', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat obrázky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add link' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add link', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat odkaz', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add link to icon.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add link to icon.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat odkaz k ikoně', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add new %s' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add new %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat nový %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add new element' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add new element', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat prvek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add posts, pages, etc. by title.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add posts, pages, etc. by title.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat příspěvky, stránky, atp. podle Názvu.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add row' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add row', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat řádek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add section' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add section', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat sekci', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add tab' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add tab', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat záložku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add text block' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add text block', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat blok textu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add to cart' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add to cart', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat do košíku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add to cart URL' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add to cart URL', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Adresa "přidat do košíku"', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Add/remove picture' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Add/remove picture', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat/odebrat obrázek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Added' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Added', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidáno', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Additional Block' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Additional Block', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Další blok', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Additional content zone can be added to grid element edges (Note: This zone can not be animated).' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Additional content zone can be added to grid element edges (Note: This zone can not be animated).', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Doplňující obsah může být přidán do okrajů mřížkových prvků (Poznámka: Tyto zóny nemohou být animovány)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Address book' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Address book', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kniha adres', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Address book icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Address book icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona adresáře', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Adjust column for different screen sizes. Control width, offset and visibility settings.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Adjust column for different screen sizes. Control width, offset and visibility settings.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nastavte sloupec pro různé velikosti obrazovky. Ovládejte nastavení šířky, odsazení a viditelnosti.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Advanced Custom Field' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Advanced Custom Field', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rozšířené vlastní pole', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Alarm clock' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Alarm clock', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Budík', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Alarm clock icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Alarm clock icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona budíku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Alert' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Alert', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Upozornění', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Align' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Align', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zarovnání', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Alignment' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Alignment', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zarovnání', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vše', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'All Links' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'All Links', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Všechny odkazy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Allow items to be repeated in infinite loop (carousel).' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Allow items to be repeated in infinite loop (carousel).', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Povolit nekonečné opakování položek (kolotoč).', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Anchor' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Anchor', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kotva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Anchor icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Anchor icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona kotvy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Animate it' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Animate it', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Animovat', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Animated carousel with images' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Animated carousel with images', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Animovaný obrázkový kolotoč', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Animated carousel with posts' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Animated carousel with posts', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Animovaný kolotoč s příspěvky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Animated pie chart' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Animated pie chart', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Animovaný koláčový graf', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Animated progress bar' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Animated progress bar', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Animovaný ukazatel průběhu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Animation' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Animation', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Animace', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Animation In' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Animation In', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vstupní animace', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Animation Out' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Animation Out', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Koncová animace', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Annotation' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Annotation', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Typ', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Appear from center' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Appear from center', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazovat od středu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Append default template to the current layout' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Append default template to the current layout', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Připojit výchozí šablonu k současnému rozložení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Append filter to grid.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Append filter to grid.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat filtr k mřížce.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Append previosly saved template to the current layout' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Append previosly saved template to the current layout', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat předešle uloženou šablonu k současnému rozložení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Append to %s' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Append to %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat k %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Append to this %s' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Append to this %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Připojit k %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Append to this column' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Append to this column', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Připojit ke sloupci', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Application Image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Application Image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obrázek aplikace', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Application Image icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Application Image icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona aplikace', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Arbitrary text or HTML' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Arbitrary text or HTML', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Libovolný text nebo HTML kód', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Archives' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Archives', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Archivy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Are you sure that you want to remove all your data?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Are you sure that you want to remove all your data?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Opravdu chcete odstranit všechna svá data?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Are you sure you want to convert to new version?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Are you sure you want to convert to new version?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Opravdu chcete převést na novou verzi?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Are you sure you want to delete the shortcode\'s param?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Are you sure you want to delete the shortcode\'s param?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Určitě chcete odstranit tuto vlastnost shortcode?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Are you sure you want to delete this shortcode?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Are you sure you want to delete this shortcode?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Určitě chcete odstranit tento shortcode?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Are you sure you want to reset to defaults?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Are you sure you want to reset to defaults?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Opravdu chcete vrátit vše na výchozí hodnoty?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Arrow' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Arrow', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Šipka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Arrow icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Arrow icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona šipky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Arrows color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Arrows color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barvy šipek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Arrows design' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Arrows design', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Styl šipek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Arrows position' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Arrows position', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pozice šipek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Arrows will be displayed inside or outside grid.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Arrows will be displayed inside or outside grid.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazí šipky uvnitř nebo vně obalového prvku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Ascending' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Ascending', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vzestupně (1-10)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Asterisk' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Asterisk', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Hvězdička', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Asterisk icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Asterisk icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona hvězdičky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Attention Seekers' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Attention Seekers', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvýraznění', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Attribute' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Attribute', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastnost', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Author' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Author', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Autor', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Auto rotate slides' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Auto rotate slides', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Automaticky přepínat náhledy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Auto rotate slides each X seconds.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Auto rotate slides each X seconds.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Automaticky přepínat náhledy po X sekundách.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Auto rotate tabs each X seconds.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Auto rotate tabs each X seconds.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Automaticky přepínat panely po každých X sekundách', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Autoplay delay' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Autoplay delay', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Doba změny snímku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'BACKEND EDITOR' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'BACKEND EDITOR', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Backendový editor (V Administraci)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Backend editor' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Backend editor', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Editor administrace', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Background' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Background', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pozadí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Balloon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Balloon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bublina', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Balloon Buzz' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Balloon Buzz', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bublina', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Balloon Buzz icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Balloon Buzz icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Balónová ikona Buzz', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Balloon Facebook' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Balloon Facebook', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Facebook bublina', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Balloon Facebook icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Balloon Facebook icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Balónová ikona Facebooku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Balloon Twitter' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Balloon Twitter', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Twitter bublina', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Balloon Twitter icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Balloon Twitter icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Balónová ikona Twitteru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Balloon icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Balloon icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Balónová ikona', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Basic grid: Default' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Basic grid: Default', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Základní mřížka: Výchozí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Basic grid: Fade with side content' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Basic grid: Fade with side content', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Základní mřížka: Prolnout s obsahem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Basic grid: Go top slideout' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Basic grid: Go top slideout', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Základní mřížka: Sklouznout nahoru a pryč', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Basic grid: No animation' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Basic grid: No animation', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Základní mřížka: Žádná animace', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Basic grid: Scale in with rotation' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Basic grid: Scale in with rotation', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Základní mřížka: Zvětšit s otáčkou', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Basic grid: Slide bottom with icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Basic grid: Slide bottom with icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Základní mřížka: Sklouznout dolů s ikonou', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Basic grid: Slide from left' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Basic grid: Slide from left', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Základní mřížka: Sklouznout zleva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Basic grid: Slide from top' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Basic grid: Slide from top', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Základní mřížka: Sklouznout shora', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Basic grid: Text first' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Basic grid: Text first', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Základní mřížka: Text první', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Basic grid: Vertical flip' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Basic grid: Vertical flip', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Základní mřížka: Svisle překlopit', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Battery' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Battery', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Baterie', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Battery icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Battery icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona baterie', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Best Selling Products' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Best Selling Products', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nejprodávanější produkty', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Big image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Big image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velký obrázek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Billing address city' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Billing address city', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Město (Fakturační adresa)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Billing address country' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Billing address country', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stát (Fakturační adresa)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Binocular' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Binocular', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Dalekohled', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Binocular icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Binocular icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona dalekohledu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Black' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Black', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Černá', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Blank space with custom height' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Blank space with custom height', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prázdná mezera o nastavené výšce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Blue' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Blue', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Modrá', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Blur out' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Blur out', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rozostření', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Blur scale out' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Blur scale out', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rozostření a zmenšení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bookmark' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bookmark', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Záložka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bookmark icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bookmark icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona záložky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Border' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Border', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Okraj', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Border color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Border color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barva okraje', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Border color.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Border color.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barva okraje.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Border width' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Border width', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Šířka okraje', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bottom to top' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bottom to top', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Od spoda nahoru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bouncing Entrances' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bouncing Entrances', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vstupní animace', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bouncing Exits' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bouncing Exits', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Konec skákáním', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Box controls' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Box controls', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ovládací prvky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Bubble' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Bubble', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bublina', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Build custom query according to WordPress Codex.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Build custom query according to WordPress Codex.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vytvořit vlastní QUERY podle Wordpress kodexu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Build query' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Build query', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Budovat query', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Builder' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Builder', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tvůrce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Button' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Button', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tlačítko', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Button color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Button color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barva tlačítka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Button position' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Button position', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pozice tlačítka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Button size' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Button size', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velikost tlačítka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Button style' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Button style', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Styl tlačítka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Button type' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Button type', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Typ tlačítka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'CLASSIC MODE' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'CLASSIC MODE', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klasický režim', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'CSS' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'CSS', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'CSS', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'CSS Animation' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'CSS Animation', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'CSS Animace', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Calendar' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Calendar', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kalendář', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Call to Action Button' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Call to Action Button', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zavolat akční tlačítko', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Call to Action Page' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Call to Action Page', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stránka "volání akce"', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Call to action background color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Call to action background color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barva pozadí "Call to action"', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Camcorder' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Camcorder', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Videokamera', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Camcorder icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Camcorder icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona videokamery', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Camera' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Camera', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Fotoaparát', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Camera icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Camera icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona fotoaparátu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cancel' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cancel', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zrušit', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cancel all changes and return to WP dashboard' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cancel all changes and return to WP dashboard', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zapomenout veškeré změny a vrátit se k Wordpress nástěnce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Carousel content' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Carousel content', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obsah kolotoče', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Carousel size' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Carousel size', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velikost obrázkového kolotoče', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cart' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cart', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Košík', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Catch visitors attention with CTA block' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Catch visitors attention with CTA block', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zachytit pozornost návštěvníka CTA blokem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Categories' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Categories', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kategorie', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Category' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Category', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kategorie', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Category:' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Category:', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kategorie:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Center' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Center', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Střed', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Centre description' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Centre description', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popis uprostřed', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Centre description with image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Centre description with image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popis uprostřed s obrázkem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Change layout' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Change layout', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Změnit rozložení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Change particular row layout manually by specifying number of columns and their size value.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Change particular row layout manually by specifying number of columns and their size value.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Změňte rozložení řádků manuálně, určením počtu sloupců a jejich velikostí.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Chart' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Chart', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tabulka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Chart icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Chart icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona grafu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Chart pie' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Chart pie', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Koláčový graf k tabulce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Chart pie icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Chart pie icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona koláčového grafu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Checkout' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Checkout', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Platební brána', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Choose previously created contact form from the drop down list.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Choose previously created contact form from the drop down list.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vybrat předešle vytvořený formulář z nabídky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Choose previously created ninja form from the drop down list.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Choose previously created ninja form from the drop down list.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte předem vytvořený Ninja form z nabídky.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Circle' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Circle', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kroužek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Click edit button to change this text.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Click edit button to change this text.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kliknutím na tlačítko úprav změníte text.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Clock' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Clock', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Hodiny', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Clock icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Clock icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona hodin', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Clone %s' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Clone %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vytvořit kopii %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Clone this %s' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Clone this %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vytvořit kopii %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Clone this row' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Clone this row', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klonovat tento řádek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zavřít', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Close panel' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Close panel', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zavřít panel', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Closed' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Closed', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Uzavřeno', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Collapsible content panels' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Collapsible content panels', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sbalit obsahové panely', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Column' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Column', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sloupec', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Column background color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Column background color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barva na pozadí sloupce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Column background image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Column background image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obrázek na pozadí sloupce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Columns' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Columns', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sloupce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Columns count' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Columns count', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Počet sloupců', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comma separated categories names' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comma separated categories names', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Čárkami oddělené názvy kategorií', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Comment count' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Comment count', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Počet komentářů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Complex news layout' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Complex news layout', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rozvržení stránky "Novinky"', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Complex news layout II' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Complex news layout II', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rozvržení novinek 2', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Confirm deleting "{template_name}" template, press Cancel to leave. This action cannot be undone.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Confirm deleting "{template_name}" template, press Cancel to leave. This action cannot be undone.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Potvrďte odstranění šablony "{template_name}" , stiskněte Zrušit pro opuštění dialogu. Tato akce nemůže být vrácena.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Contact Form 7' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Contact Form 7', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kontaktní formulář 7', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Contain' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Contain', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obsáhnout', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Content' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Content', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obsah', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Content param can not be added manually, please use checkbox.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Content param can not be added manually, please use checkbox.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Parametr obsahu nemůže být přidán ručně, prosím, použijte checkbox.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Content type' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Content type', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Typ obsahu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Control teasers look. Enable blocks and place them in desired order. Note: This setting can be overrriden on post to post basis.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Control teasers look. Enable blocks and place them in desired order. Note: This setting can be overrriden on post to post basis.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nastavte chování ukázky textu. Povolte bloky a umístěte je v libovolném pořadí. Poznámka: Toto nastavení může být přepsáno v příspěvku.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Cover' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Cover', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Překrytí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Create WordPress loop, to populate content from your site.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Create WordPress loop, to populate content from your site.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vytvořte cyklus Wordpressu, k naplnění obsahu z vašeho webu.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Crunching...' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Crunching...', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zpracovávám...', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Currency' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Currency', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Měna', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom Border Color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom Border Color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní barva okraje', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom CSS' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom CSS', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní CSS', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom CSS settings' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom CSS settings', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní nastavení CSS', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom Color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom Color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní barvy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom Heading' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom Heading', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní nadpis', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom Menu' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom Menu', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní menu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní barva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom field' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom field', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní pole', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom fields data from meta values of the post.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom fields data from meta values of the post.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní pole metadat příspěvku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom fonts' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom fonts', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní druh písma', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom layout' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom layout', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní rozložení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom link target' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom link target', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní cíl odkazu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom links' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom links', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní odkazy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom menus not found. Please visit Appearance > Menus page to create new menu.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom menus not found. Please visit Appearance > Menus page to create new menu.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní menu nebyla nalezena. Prosím, navštivte stránku Vzhled> Menu k vytvoření nového menu.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom query' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom query', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní QUERY', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom separator color for your element.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom separator color for your element.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barva vlastního oddělovače vašeho elementu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Customer API' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Customer API', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zákaznická API', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Customer Note' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Customer Note', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Poznámka zákazníka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Data source' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Data source', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zdroj dat', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Date' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Date', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Datum', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Default' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Default', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Standartní', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Default Templates' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Default Templates', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Výchozí šablony', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Default state' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Default state', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Standardní stav', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Default templates' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Default templates', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Výchozí šablony', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Default value' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Default value', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Výchozí hodnota', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Default value from width attribute' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Default value from width attribute', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Výchozí hodnota z atributu šířky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Delete' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Delete', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odstranit', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Delete %s' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Delete %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odstranit %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Delete template' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Delete template', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odstranit šablonu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Delete this %s' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Delete this %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odstranit %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Delete this column' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Delete this column', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odstranit tento sloupec', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Delete this grid item ' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Delete this grid item ', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odstranit tuto mřížkovou položku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Delete this row' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Delete this row', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odstranit řádek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Descending' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Descending', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sestupně (10-1)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popis', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description Page' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description Page', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popisná stránka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description with accordion' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description with accordion', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popis v harmonikové podobě', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description with buttons' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description with buttons', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popis s tlačítky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description with gallery' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description with gallery', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Galerie s popiskem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description with headings' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description with headings', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popis s nadpisem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description with round images' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description with round images', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popis se zaoblenými obrázky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description with success message' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description with success message', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popis s oznámením o úspěšnosti', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description with thumbnails' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description with thumbnails', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popis s náhledovými obrázky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Description:' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Description:', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popis:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Design Options' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Design Options', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Možnosti vzhledu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Designates the ascending or descending order. More at %s.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Designates the ascending or descending order. More at %s.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tvoří vzrůstající nebo klesající pořadí. Více na %s.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Designates the ascending or descending order. More at %s. Default by ASC' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Designates the ascending or descending order. More at %s. Default by ASC', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Řadí vzestupně nebo sestupně. Více na %s. Výchozí nastavení je vzestupné pořadí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Desktop' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Desktop', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Plocha', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Device' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Device', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zařízení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Dimensions' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Dimensions', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rozměry', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Disable' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Disable', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zakázat', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Disable responsive content elements' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Disable responsive content elements', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zakázat responsivní prvky s obsahem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display Form Description' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display Form Description', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit popis formuláře', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display Form Title' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display Form Title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit název formuláře', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display Style' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display Style', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Styl zobrazení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display item author if available?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display item author if available?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit autora, pokud je dostupný?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display item date?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display item date?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit datum publikace?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display post date?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display post date?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit datum publikace?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display product categories loop' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display product categories loop', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit smyčku kategorie produktů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Display products set as "featured"' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Display products set as "featured"', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit produkty jako "zvýrazněné"', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Displays the cart contents' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Displays the cart contents', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazuje obsah košíku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Displays the checkout' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Displays the checkout', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazí platební bránu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Document Excel' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Document Excel', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Excelový dokument', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Document Excel icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Document Excel icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona dokumentu MS Excel', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Document Image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Document Image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obrázkový dokument', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Document Image icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Document Image icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona dokumentu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Document Music' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Document Music', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Hudební soubor', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Document Music icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Document Music icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona hudebního souboru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Document Office' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Document Office', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Office dokument', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Document Office icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Document Office icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona dokumentu MS Office', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Document PDF' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Document PDF', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'PDF dokument', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Document PDF icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Document PDF icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona dokumentu PDF', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Document Powerpoint' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Document Powerpoint', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Powerpoint prezentace', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Document Powerpoint icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Document Powerpoint icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona dokumentu MS Powerpoint', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Document Word' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Document Word', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Word dokument', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Document Word icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Document Word icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona dokumentu MS Word', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Don\'t allow to use Visual Composer' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Don\'t allow to use Visual Composer', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nepovolit používání Visual Composeru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Download new version from CodeCanyon.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Download new version from CodeCanyon.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stáhněte novou verzi z CodeCanyon', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Downloading package from envato market...' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Downloading package from envato market...', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stahování balíčku z obchodu Envato...', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Drag and drop me in the column' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Drag and drop me in the column', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přetáhněte mne do sloupce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Drag row to reorder' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Drag row to reorder', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tažením uspořádejte řádky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Drag to move %s' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Drag to move %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tažením přesunete %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Drag to reorder' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Drag to reorder', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tažením uspořádejte', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Drop down example' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Drop down example', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Příklad roletky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Dropdown' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Dropdown', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rozbalovací', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Edit' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Edit', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Upravit', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Edit "Normal" state to set "Featured image" as a background, control zone sizing proportions and other design options (Height mode: Select "Original" to scale image without cropping).' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Edit "Normal" state to set "Featured image" as a background, control zone sizing proportions and other design options (Height mode: Select "Original" to scale image without cropping).', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Upravte "Normální" stav, abyste nastavili "Náhledový obrázek" jako pozadí, proporce a jiné možnosti stylování (Výškový mód: Zvolte "Originální" abyste změnili velikost obrázku bez oříznutí).', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Edit %s' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Edit %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Upravit %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Edit %s with Visual Composer' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Edit %s with Visual Composer', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Upravit %s Visual Composerem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Edit Elements' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Edit Elements', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Upravit elementy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Edit this %s' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Edit this %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Upravit %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Edit this column' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Edit this column', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Upravite tento sloupec', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Edit this grid item' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Edit this grid item', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Upravit tuto mřížkovou položku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Edit this row' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Edit this row', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Upravit řádek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Edit with Visual Composer' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Edit with Visual Composer', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Upravit Visual Composerem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Element settings' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Element settings', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nastavení prvku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Element tag' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Element tag', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tag elementu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Element width' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Element width', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Šířka elementu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Elements' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Elements', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prvky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Elements bottom margin' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Elements bottom margin', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prvky se spodním odsazením', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Embed YouTube/Vimeo player' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Embed YouTube/Vimeo player', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložit Youtube/Vimeo přehrávač', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Empty Space' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Empty Space', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prázdná mezera', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Empty section. Edit page to add content here.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Empty section. Edit page to add content here.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prázdná sekce. Upravte stránku, abyste přidali obsah.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Empty tab. Edit page to add content here.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Empty tab. Edit page to add content here.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prázdná záložka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Empty title' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Empty title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prázdný nadpis', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Empty value' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Empty value', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prázdná hodnota', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enable' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enable', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Povolit', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enable AJAX submission?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enable AJAX submission?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Povolit předávání AJAXem?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enable AJAX?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enable AJAX?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Povolit AJAX?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enable Google fonts.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enable Google fonts.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Povolit druhy písma z Googlu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enable custom teaser' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enable custom teaser', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Povolit vlastní úvodní text', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enabled shortcodes' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enabled shortcodes', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Povolené shortcodes', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter List of Products' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter List of Products', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zapište seznam produktů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter categories, tags or custom taxonomies.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter categories, tags or custom taxonomies.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte kategorie, štítky nebo vlastní texonomie.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter categories, tags won\'t be shown in the filters list' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter categories, tags won\'t be shown in the filters list', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte kategorie, štítky nebudou zobrazeny v seznamu filtrů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter custom height.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter custom height.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte vlastní výšku.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter custom key.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter custom key.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zadejte vlastní klíč produktu.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter custom layout for your row' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter custom layout for your row', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte vlastní rozložení pro váš řádek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter font size.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter font size.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte velikost textu.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter foo value.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter foo value.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte hodnotu Foo', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter image size. Example: thumbnail, medium, large, full or other sizes defined by current theme. Alternatively enter image size in pixels: 200x100 (Width x Height). Leave empty to use "thumbnail" size.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter image size. Example: thumbnail, medium, large, full or other sizes defined by current theme. Alternatively enter image size in pixels: 200x100 (Width x Height). Leave empty to use "thumbnail" size.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte velikost obrázku, jako například náhled, střední velikost, největší velikost, originál nebo jiné velikosti, popř. vložte velikost v pixelech (Šířka x Výška). Ponechte prázdné pro použití velikosti náhledu.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter image size. Example: thumbnail, medium, large, full or other sizes defined by current theme. Alternatively enter image size in pixels: 200x100 (Width x Height). Leave empty to use "thumbnail" size. If used slides per view, this will be used to define carousel wrapper size.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter image size. Example: thumbnail, medium, large, full or other sizes defined by current theme. Alternatively enter image size in pixels: 200x100 (Width x Height). Leave empty to use "thumbnail" size. If used slides per view, this will be used to define carousel wrapper size.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte velikost obrázku, např.: Náhled, střední velikost, velká velikost, originál nebo další velikosti definované šablonou. Můžete také vložit velikost v pixelech (obrazových bodech), ve formátu Šířka x Výška. Pokud necháte prázdné, bude automaticky použita velikost náhledu, pro velikosti elementu Kolotoče.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter label to display before key value.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter label to display before key value.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte popisek ke zobrazení před klíčovou hodnotu.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter line height.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter line height.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte výšku řádku.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter links for each slide here. Divide links with linebreaks (Enter).' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter links for each slide here. Divide links with linebreaks (Enter).', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte odkazy pro každý snímek sem. Oddělujte odkazy odřádkováním (Enterem)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter the RSS feed URL.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter the RSS feed URL.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte adresu RSS zdroje', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter thumbnail size. Example: thumbnail, medium, large, full or other sizes defined by current theme. Alternatively enter image size in pixels: 200x100 (Width x Height) . ' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter thumbnail size. Example: thumbnail, medium, large, full or other sizes defined by current theme. Alternatively enter image size in pixels: 200x100 (Width x Height) . ', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte velikost náhledového obrázku, např.: thumbnail, medium, large, full nebo jiné velikosti definované šablonou, nebo napište velikost v pixelech: 200x100 (Šířka x Výška) .', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter value in seconds. Set -1 to disable autoplay.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter value in seconds. Set -1 to disable autoplay.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zadejte délku v sekundách. Vlože -1 k zákazu samovolné změny snímku.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter your HTML content.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter your HTML content.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte HTML kód.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enter your content.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enter your content.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte váš obsah.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Entries from any RSS or Atom feed' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Entries from any RSS or Atom feed', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zápisy jakéhokoliv RSS nebo Atom zdroje', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Entypo' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Entypo', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Druhy písma Entypo.com', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Chyba', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error Classic' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error Classic', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klasická chyba', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error on unzipping package' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error on unzipping package', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Chyba při rozbalování archivu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error! Can\'t connect to filesystem' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error! Can\'t connect to filesystem', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Chyba! Nemůžu se připojit k systému souborů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error! Envato API error' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error! Envato API error', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ejhle! Chyba v aplikaci Envato', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Error. Please try again.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Error. Please try again.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Objevila se chyba. Prosím, zkuste to znovu.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Excerpt' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Excerpt', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Krátký výpis', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Excerpt or manual excerpt' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Excerpt or manual excerpt', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zkrácený výpis nebo manuálně zadaný výtah příspěvku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Exclude' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Exclude', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyřadit', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Exclude from filter list' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Exclude from filter list', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odebrat ze seznamu filtrů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Exclude posts, pages, etc. by title.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Exclude posts, pages, etc. by title.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vynechat příspěvky, stránky ap. podle názvu.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Exit Visual Composer edit mode' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Exit Visual Composer edit mode', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Opustit úpravy ve Visual Composeru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Explanation' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Explanation', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vysvětlení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Extend Element' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Extend Element', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rozšířit prvek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Extra class name' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Extra class name', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Speciální jméno třídy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Eye catching button' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Eye catching button', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Poutavé tlačítko', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'FAQ' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'FAQ', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Často kladené otázky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'FAQ in three columns' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'FAQ in three columns', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Často kladené dotazy - tři sloupce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'FAQ section' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'FAQ section', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sekce častých dotazů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'FRONTEND EDITOR' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'FRONTEND EDITOR', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Frontendový editor (Na webu)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Facebook Like' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Facebook Like', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Facebook To se mi líbí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Fade in' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Fade in', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prolnutí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Fading Entrances' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Fading Entrances', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vstupní prolnutí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Fading Exits' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Fading Exits', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Konec prolnutím', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Featered' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Featered', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvýrazněný', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Feature List' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Feature List', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Seznam vlastností', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Featured' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Featured', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvýrazněné', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Featured image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Featured image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Náhledový obrázek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Featured products' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Featured products', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvýrazněné produkty', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Field group' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Field group', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Skupina polí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Field key name' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Field key name', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klíč pole', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Field name' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Field name', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Název pole', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Field type' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Field type', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Typ pole', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Field type for shortcode edit form.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Field type for shortcode edit form.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Typ pole editačního formuláře Shortcode', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Fill Square Dots' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Fill Square Dots', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyplněné čtverečky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Filled' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Filled', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyplněný', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Filter' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Filter', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Filtr', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Filter by' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Filter by', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Filtrovat podle', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Filter size' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Filter size', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velikost filtru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Finish' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Finish', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Konec', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Finish Adding Images' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Finish Adding Images', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ukončit přidávání obrázků', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Fire' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Fire', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Oheň', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Fire icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Fire icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona ohně', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Fit rows' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Fit rows', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyplnit řádky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Five image layout' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Five image layout', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pětiobrázkové rozložení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Flex slider fade' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Flex slider fade', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Flexibilní přechod slideru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Flex slider slide' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Flex slider slide', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Flexibilní posuvník snímků', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Flickr ID' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Flickr ID', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vaše Flickr ID', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Flickr Widget' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Flickr Widget', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Widget Flickru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Flippers' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Flippers', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přetáčení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Font Awesome' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Font Awesome', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Druhy písma Font awesome', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Font Family' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Font Family', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Typ písma', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Font size' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Font size', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velikost te', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Font style' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Font style', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Styl písma', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Foo attribute' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Foo attribute', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Atribut Foo', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Form' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Form', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Formulář', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Form title' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Form title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Název formuláře', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'From all categories' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'From all categories', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ze všech kategorií', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Frontend' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Frontend', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Veřejná část webu (Frontend)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Full content' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Full content', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Celý obsah', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Gallery type' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Gallery type', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Typ galerie', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Gap' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Gap', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mezera', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'General' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'General', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obecné', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'General Settings' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'General Settings', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obecné nastavení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Go bottom' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Go bottom', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odjet dolů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Go top' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Go top', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odjet nahoru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Google Fonts preview' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Google Fonts preview', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Náhled písma Google', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Google Maps' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Google Maps', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mapy Google', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Google fonts subsets' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Google fonts subsets', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Podmnožina Google fonts', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Google maps background color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Google maps background color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barva pozadí "Google maps"', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Google+ Button' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Google+ Button', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tlačítko Google plus', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Gravity Form' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Gravity Form', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Formuláře Gravity form', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Green' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Green', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zelená', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Grey' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Grey', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Šedá', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Grid Templates' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Grid Templates', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mřížková šablona', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Grid element settings' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Grid element settings', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nastavení prvků mřížky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Grid element template' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Grid element template', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Chování mřížkového prvku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Grid elements per row' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Grid elements per row', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prvky mřížky na řádek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Grid gutter width' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Grid gutter width', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Šířka žlabu mřížky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Grids content' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Grids content', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obsah mřížek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Group' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Group', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Skupina', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nevrlý čaroděj vyrábí jedovatý lektvar pro zlou Královnu a Jacka.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Guides OFF' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Guides OFF', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Návody vypnuty', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Guides ON' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Guides ON', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Návody zapnuty', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Hammer' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Hammer', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kladivo', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Hammer icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Hammer icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona kladiva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Have a look how easy it is to work with grid element builder.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Have a look how easy it is to work with grid element builder.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Podívejte se, jak jednoduché je pracovat s tvůrcem mřížkových prvků.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Heading' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Heading', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nadpis', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Heading for field in shortcode edit form.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Heading for field in shortcode edit form.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nadpis pro editační formulář shortcode.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Heart' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Heart', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Srdce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Heart icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Heart icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona srdce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Height' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Height', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Výška', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Height mode' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Height mode', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mód výšky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Hello World' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Hello World', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ahoj světe', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Help section' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Help section', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nápověda', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Here you can tweak default Visual Composer content elements visual appearance. By default Visual Composer is using neutral light-grey theme. Changing "Main accent color" will affect all content elements if no specific "content block" related color is set.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Here you can tweak default Visual Composer content elements visual appearance. By default Visual Composer is using neutral light-grey theme. Changing "Main accent color" will affect all content elements if no specific "content block" related color is set.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zde můžete upravit vzhled výchozích prvků. Ve výchozím stavu, používá Visual Composer světle-šedou šablonu. Změna "Hlavní barvy" se dotkne všech prvků, pokud nemají nastaveno vlastní nastavení barvy.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Hey! I am first heading line feel free to change me' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Hey! I am first heading line feel free to change me', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Hej! Já jsem první nadpis a toužím po změně', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Hide empty' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Hide empty', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Skrýt prázdný', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Hide on device?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Hide on device?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Skrýt na zařízení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Hide pagination control' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Hide pagination control', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Skrýt možnosti stránkování', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Hide panel' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Hide panel', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Skrýt panel', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Hide prev/next buttons' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Hide prev/next buttons', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Skrýt tlačítka předchozí/další', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Horizontal' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Horizontal', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vodorovný', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Horizontal flip in with fade' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Horizontal flip in with fade', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vodorovné přetočení s přechodem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Horizontal separator line' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Horizontal separator line', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Horizontální oddělovací čára', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Horizontal separator line with heading' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Horizontal separator line with heading', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vodorovný oddělovač s nadpisem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Hover color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Hover color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barva pri najetí myší', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'How much columns grid' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'How much columns grid', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kolika sloupcová mřížka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'How much items per page to show' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'How much items per page to show', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kolik položek zobrazit na stránce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Já jsem propagační text. Klikněte na tlačítko úprav ke změně tohoto textu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'I\'m foo attribute' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'I\'m foo attribute', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Já jsem atribut Foo', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'I\'m hello world' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'I\'m hello world', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Já jsem "Ahoj světe"', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'ID' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'ID', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'ID', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Icon alignment' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Icon alignment', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zarovnání ikony', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Icon library' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Icon library', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Knihovna ikon', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Icon size.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Icon size.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velikost ikony.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Id' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Id', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'ID', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'If "YES" pagination control will be removed' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'If "YES" pagination control will be removed', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pokud "YES", stránkování bude odstraněno', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'If "YES" part of the next slide will be visible on the right side' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'If "YES" part of the next slide will be visible on the right side', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pokud "YES", část následujícího snímku bude zobrazena vpravo', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'If "YES" prev/next control will be removed' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'If "YES" prev/next control will be removed', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pokud "YES", ovládání předchozí/další bude odebráno', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'If selected, title will be printed before the teaser text.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'If selected, title will be printed before the teaser text.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pokud je zaškrtnuto, název příspěvku bude vypsán před úvodním výtahem z článku.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'If you add this template, all your current changes will be removed. Are you sure you want to add template?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'If you add this template, all your current changes will be removed. Are you sure you want to add template?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pokud přidáte tuto šablonu, všechny vaše změny budou odstraněny. Jste si jisti, že chcete šablonu přidat?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'If you close this window all shortcode settings will be lost. Close this window?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'If you close this window all shortcode settings will be lost. Close this window?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pokud zavřete toto okno, všechna nastavení shortcode budou ztracena. Přesto zavřít?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'If you wish to style particular content element differently, then use this field to add a class name and then refer to it in your css file.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'If you wish to style particular content element differently, then use this field to add a class name and then refer to it in your css file.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pokud chcete stylovat element jinak, použijte toto pole k přidání názvu třídy a poté na ně odkažte ve svém *.CSS souboru.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obrázek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Image Carousel' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Image Carousel', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obrázkový kolotoč', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Image Gallery' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Image Gallery', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Galerie obrázků', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Image alignment' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Image alignment', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zarovnání obrázku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Image gallery with description' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Image gallery with description', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obrázková galerie s popisem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Image grid' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Image grid', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obrázková mřížka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Image link' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Image link', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odkaz obrázku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Image size' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Image size', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velikost obrázku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Image style' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Image style', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Styl obrázku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Images' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Images', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obrázky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Images with tab description' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Images with tab description', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obrázky se záložkou popisu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Include content param into shortcode' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Include content param into shortcode', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit obsah parametru v shortcode', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Include only' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Include only', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obsáhnout pouze', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Info' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Info', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Informace', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Informational' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Informational', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Informační', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Informational Classic' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Informational Classic', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klasický informační', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Inherit from default' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Inherit from default', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Převzít z výchozího', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Inherit from smaller' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Inherit from smaller', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zdědit z menšího', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Inherit: ' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Inherit: ', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Dědit:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Inline' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Inline', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Řadový', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Input meta key for grid ordering.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Input meta key for grid ordering.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte "Klíč meta" pro řazení mřížky.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Input product ID or product SKU or product title to see suggestions' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Input product ID or product SKU or product title to see suggestions', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte ID nebo SKU produktu nebo název produktu, k zobrazení návrhů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Inside Wrapper' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Inside Wrapper', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Uvnitř obalu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Intro with features' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Intro with features', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Úvod s popisem vlastností', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Invalid "Responsive max" value.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Invalid "Responsive max" value.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Neplatná hodnota pro "Responsive max"', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Invalid Gutter value.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Invalid Gutter value.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Neplatná hodnota pro žlab.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Invalid Margin value.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Invalid Margin value.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Neplatná hodnota odsazení.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Is on sale' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Is on sale', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Je v prodeji', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Item' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Item', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Položka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Items' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Items', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Položky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Items per page' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Items per page', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Položek na stránku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Label' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Label', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popisek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Landing Page' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Landing Page', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Úvodní stránka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Large' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Large', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velký', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Large image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Large image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velký obrázek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Large image (prettyPhoto)' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Large image (prettyPhoto)', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velký obrázek (prettyPhoto)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Large image with thumbnails' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Large image with thumbnails', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velký obrázek s náhledy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Last modified date' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Last modified date', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Datum poslední změny', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Layer Slider' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Layer Slider', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Layer Slider', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'LayerSlider ID' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'LayerSlider ID', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'ID Layer Slider', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Layout mode' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Layout mode', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mód rozložení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Lazy loading' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Lazy loading', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pomalé nahrávání', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Left' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Left', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlevo', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Left to right' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Left to right', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zleva do prava', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Less Rounded' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Less Rounded', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Méně zaoblené', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Less Rounded Border' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Less Rounded Border', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Méně zaoblený okraj', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Lets a user see the status of an order' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Lets a user see the status of an order', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Umožní uživateli sledovat stav objednávky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Lightspeed' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Lightspeed', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rychlost světla', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Line Chart' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Line Chart', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Lineární graf', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Line height' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Line height', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Výška řádku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Linecons' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Linecons', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikony zdarma Linecons', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Link' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Link', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odkaz', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Link Category' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Link Category', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rubrika odkazu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Link ID' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Link ID', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'ID odkazu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Link Target' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Link Target', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Atribut "Target" odkazu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Link rating' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Link rating', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Hodnocení odkazu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Link target' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Link target', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Cíl odkazu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Link text' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Link text', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Textový odkaz', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Link title' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Link title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Název odkazu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Link to' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Link to', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odkaz na', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Link to big image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Link to big image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odkázat na velký obrázek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Link to bigger image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Link to bigger image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odkázat na větší obrázek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Link to post' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Link to post', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odkaz na příspěvek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Link type.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Link type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Typ odkazu.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Links' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Links', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odkazy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'List all products on sale' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'List all products on sale', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Proházet všechny prodejné výrobky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'List best selling products on sale' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'List best selling products on sale', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Procházet nejprodávanější prodejné výrobky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'List of IDs' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'List of IDs', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Seznam ID', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'List of product categories' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'List of product categories', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Seznam kategorií produktů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'List of product taxonomy attribute' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'List of product taxonomy attribute', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Seznam taxonomií produktů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'List products with an attribute shortcode' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'List products with an attribute shortcode', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Procházet produkty pomocí vlastnosti v shortcode', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'List related products' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'List related products', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Procházet podobné produkty', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Lists recent products' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Lists recent products', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vypíše nejnovější produkty', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Load Template' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Load Template', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Načíst šablonu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Load more' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Load more', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Načíst více', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Load more button' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Load more button', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nahrát tlačítko "Číst více"', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Loading Font...' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Loading Font...', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nahrávání typu písma...', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Loading Google Font failed' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Loading Google Font failed', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Načtení typu písma z Googlu se nepodařilo', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Loading, please wait...' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Loading, please wait...', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nahrávám, prosím čekejte', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Loading...' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Loading...', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Načítání...', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Log in/out, admin, feed and WordPress links' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Log in/out, admin, feed and WordPress links', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přihlášení/Odhlášení, Administrace, Zdroje a Wordpress odkazy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Loop pages?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Loop pages?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Procházet stránky dokola?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Loop settings' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Loop settings', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nastavení smyčky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Mail' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Mail', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pošta', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Mail icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Mail icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona pošty', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Main accent color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Main accent color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Hlavní barva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Main grid item' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Main grid item', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Hlavní položka mřížky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Manage options' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Manage options', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Spravovat možnosti', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Map and Contacts' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Map and Contacts', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mapa a Kontakty', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Map block' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Map block', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blok Map', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Map embed iframe' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Map embed iframe', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Iframe Mapy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Map height' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Map height', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Výška mapy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zdivo', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry Media Grid' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry Media Grid', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Masonry media grid', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry grid: Blur out' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry grid: Blur out', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mansonry mřížka: Rozostření', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry grid: Default' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry grid: Default', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mansonry mřížka: Výchozí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry grid: Fade in' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry grid: Fade in', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mansonry mřížka: Postupné objevení se', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry grid: Go top' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry grid: Go top', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mansonry mřížka: Směrem nahoru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry grid: Icon slide out' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry grid: Icon slide out', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mansonry mřížka: Sklouznutí ikon ven', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry grid: Overlay with rotation' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry grid: Overlay with rotation', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mansonry mřížka: Překrýt s otáčením', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry grid: Scale with rotation' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry grid: Scale with rotation', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mansonry mřížka: Zvětšení s otáčením', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry grid: Slide from left' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry grid: Slide from left', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mansonry mřížka: Vklouznout zleva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry grid: Slideo out from right' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry grid: Slideo out from right', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mansonry mřížka: Vklouznout zprava', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry grid: With side content' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry grid: With side content', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mansonry mřížka: Postranní obsah', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry media: Bordered scale' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry media: Bordered scale', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Masonry media: Změna okrajů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry media: Default' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry media: Default', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Masonry media: Výchozí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry media: Scale with content block' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry media: Scale with content block', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Masonry media: Změna velikosti zároveň s obsahem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry media: Scale with rotation light' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry media: Scale with rotation light', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Masonry media: Změna velikosti s otáčením a světlem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry media: Simple blur with scale' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry media: Simple blur with scale', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Masonry media: Jednoduché rozostření se změnou velikosti', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry media: Simple overlay' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry media: Simple overlay', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Masonry media: Jednoduché překrytí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry media: Slide top' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry media: Slide top', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Masonry media: Sklouznout nahoru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry media: Slide with title and caption' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry media: Slide with title and caption', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Masonry media: Sklouznout s názvem a popiskem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Masonry media: Solid blur out' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Masonry media: Solid blur out', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Masonry media: Rozostření', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Media Grid' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Media Grid', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mřížka médií', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Media gallery' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Media gallery', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Galerie médií', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Media grid: Blur with content block' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Media grid: Blur with content block', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mediální mřížka: Rozostření s blokem obsahu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Media grid: Bordered scale with title' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Media grid: Bordered scale with title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mediální mřížka: Změna velikosti ohraničení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Media grid: Default' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Media grid: Default', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mediální mřížka: Výchozí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Media grid: Fade in with icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Media grid: Fade in with icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mediální mřížka: Zesílit s ikonou', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Media grid: Horizontal flip with fade' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Media grid: Horizontal flip with fade', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mediální mřížka: Vodorovné překlopení s přechodem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Media grid: Scale in with icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Media grid: Scale in with icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mediální mřížka: Vměstnání s mřížkou', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Media grid: Scale with rotation' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Media grid: Scale with rotation', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mediální mřížka: Změna velikosti s otočením', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Media grid: Simple overlay' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Media grid: Simple overlay', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mediální mřížka: Jednoduše překrýt', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Media grid: Slide in title' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Media grid: Slide in title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mediální mřížka: Sklouznout v názvu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Media grid: Slide out caption' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Media grid: Slide out caption', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mediální mřížka: Sklouznutí popisku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Medium' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Medium', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Střední', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Menu' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Menu', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Menu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Menu order' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Menu order', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pořadí menu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Menu order/Page Order' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Menu order/Page Order', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pořadí menu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Message Box' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Message Box', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pole pro zprávu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Message Box Presets' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Message Box Presets', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pole přednastavených zpráv', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Message text' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Message text', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Text zprávy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Meta' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Meta', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Meta', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Meta key' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Meta key', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klíč meta', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Meta value' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Meta value', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Hodnota meta', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Meta value number' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Meta value number', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Číselná hodnota meta', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Mini' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Mini', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nejmenší', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Mobile screen width' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Mobile screen width', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Šířka mobilních obrazovek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Modified' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Modified', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Změněno', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Move this %s' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Move this %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přesunout %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'My Account' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'My Account', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Můj účet', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'My Templates' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'My Templates', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Moje šablony', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'My shortcodes' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'My shortcodes', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mé shortcodes', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'My templates' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'My templates', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mé šablony', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Name' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Name', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Název', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Narrow data source' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Narrow data source', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přímý zdroj dat', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'New shortcode mapped from string!' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'New shortcode mapped from string!', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nový shortcode byl nalezen!', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'New window' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'New window', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nové okno', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'News list' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'News list', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Seznam novinek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Next' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Next', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Další', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Next tab' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Next tab', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Další záložka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Ninja Forms' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Ninja Forms', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ninja forms', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Nivo slider' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Nivo slider', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nivo posuvník', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'No' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'No', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ne', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'No Gravity forms found.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'No Gravity forms found.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nebyly nalezeny žádné formuláře služby Gravity Forms', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'No Repeat' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'No Repeat', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Žádné opakování', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'No contact forms found' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'No contact forms found', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Žádné kontaktní formuláře nebyly nalezeny', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'No count' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'No count', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Žádný počet', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'No custom templates yet.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'No custom templates yet.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Žádné vlastní šablony.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'No description' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'No description', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Žádný popis', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'No link' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'No link', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Žádný odkaz', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'No offset' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'No offset', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Žádné odsazení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'No sliders found' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'No sliders found', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Žádné slidery nenalezeny', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'No title' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'No title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Žádný název', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'None' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'None', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Žádný', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Nothing found.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Nothing found.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nic nenalezeno', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Notification box' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Notification box', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pole pro upozornění', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Number' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Number', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Počet', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Number of comments' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Number of comments', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Počet komentářů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Number of grid elements to displace or pass over.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Number of grid elements to displace or pass over.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Počet mřížkových prvků k přemístění', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Number of items to show per page.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Number of items to show per page.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Počet položek zobrazených na stránce.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Number of links to show' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Number of links to show', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Počet odkazů ke zobrazení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Number of photos' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Number of photos', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Počet fotek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Offset' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Offset', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odsazení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'On post' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'On post', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'V příspěvku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'One, two or three?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'One, two or three?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Jeden, dva nebo tři?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Open' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Open', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Otevřeno', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Open Iconic' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Open Iconic', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Otevřít Iconic', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Open custom link' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Open custom link', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Otevřít vlastní odkaz', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Open prettyPhoto' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Open prettyPhoto', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Otevřít PrettyPhoto', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Options' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Options', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Možnosti', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Orange' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Orange', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Oranžová', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Order' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Order', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pořadí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Order Tracking Form' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Order Tracking Form', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Objednávací formulář', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Order by' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Order by', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Řadit podle', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Order by post ID' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Order by post ID', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Řadit podle ID příspěvku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Order count' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Order count', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Počet objednaných', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Order custom key' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Order custom key', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Řadit vlastní klíč', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Order fields' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Order fields', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Uspořádat pole', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Order number' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Order number', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Číslo pořadí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Original' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Original', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Původní', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Other' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Other', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Další', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Outline Circle' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Outline Circle', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vnější kroužek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Outline Default Dark' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Outline Default Dark', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Výchozí tmavý obrys', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Outline Default Light' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Outline Default Light', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Výchozí světlý obrys', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Outline Rounded' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Outline Rounded', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vnější zaoblení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Outline Rounded Dark' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Outline Rounded Dark', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tmavý oblý obrys', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Outline Rounded Light' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Outline Rounded Light', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Světlý oblý obrys', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Outline Rounded Square Dark' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Outline Rounded Square Dark', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tmavý zaoblený čtvercový obrys', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Outline Rounded Square Light' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Outline Rounded Square Light', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Světlý zaoblený čtvercový obrys', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Outline Square' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Outline Square', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vnější čtverec', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Outline Square Dark' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Outline Square Dark', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tmavý hranatý obrys', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Outline Square Light' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Outline Square Light', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Světlý hranatý obrys', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Output post title?' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Output post title?', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vypsat název příspěvku?', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Outside Wrapper' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Outside Wrapper', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vně obalu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Page ID' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Page ID', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'ID stránky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Page Settings' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Page Settings', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nastavení stránky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Page order' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Page order', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pořadí stránky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Page settings' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Page settings', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nastavení stránky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Page settings updated!' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Page settings updated!', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nastavení stránky bylo aktualizováno!', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Page title' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Page title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Názvu stránky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Pages' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Pages', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stránky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Pagination' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Pagination', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stránkování', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Pagination Default' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Pagination Default', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Výchozí stránkování', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Pagination Rounded' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Pagination Rounded', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zaoblené stránkování', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Pagination Rounded Square' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Pagination Rounded Square', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zaoblené čtvercové stránkování', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Pagination Square' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Pagination Square', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Hranaté stránkování', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Pagination color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Pagination color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barva stránkování', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Pagination style' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Pagination style', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Styl stránkování', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Param %s already exists. Param names must be unique.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Param %s already exists. Param names must be unique.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Parametr %s již existuje. Jméno parametru musí být jedinečné.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Param name' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Param name', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Název parametru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Partial view' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Partial view', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Částečný náhled', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Paste your CSS code' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Paste your CSS code', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vložte váš CSS kód', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Payment method' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Payment method', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Způsob platby', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Per page' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Per page', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Na stránku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Permalink to %s' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Permalink to %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odkaz na %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Pie Chart' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Pie Chart', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Koláčový graf', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Pinterest' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Pinterest', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pinterest', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Pinterest button' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Pinterest button', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tlačítko Pinterest', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Pixel' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Pixel', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obrazový bod', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Place Contact Form7' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Place Contact Form7', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Umístit Contact form 7', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Place Gravity form' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Place Gravity form', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Umístit Gravity Form', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Place LayerSlider' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Place LayerSlider', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Umístěte LayerSlider', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Place Ninja Form' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Place Ninja Form', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Umístit Ninja form', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Place Revolution slider' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Place Revolution slider', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Umístěte Revolution Slider', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Place content elements inside the row' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Place content elements inside the row', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Umístěte obsahové elementy uvnitř řádku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Play' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Play', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Hrát', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Play icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Play icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona přehrát', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Please activate your license in Product License tab!' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Please activate your license in Product License tab!', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prosím, aktivujte svou licenci v záložce "Licence"!', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Please enter all required fields for params.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Please enter all required fields for params.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prosím, vyplňte všechny vyžadovaná pole pro parametry.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Please enter new section title' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Please enter new section title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prosím, vložte nový název sekce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Please enter new tab title' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Please enter new tab title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prosím, vložte název nové záložky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Please enter page title' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Please enter page title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prosím, vložte název stránky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Please enter valid shortcode' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Please enter valid shortcode', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prosím, vložte funkční shortcode', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Please enter valid shortcode tag.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Please enter valid shortcode tag.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prosím, vložte platný štítek pro shortcode.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Please enter valid shortcode to parse!' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Please enter valid shortcode to parse!', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prosím, vložte platný shortcode ke zpracování!', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Please note: the "per_page" shortcode argument will determine how many products are shown on a page. This will not add pagination to the shortcode. ' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Please note: the "per_page" shortcode argument will determine how many products are shown on a page. This will not add pagination to the shortcode. ', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pamatuj: pole "na stránku" určuje, kolik produktů se zobrazí na stránce, ale nepřidá stránkování.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Please use only letters, numbers and underscore for param name' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Please use only letters, numbers and underscore for param name', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prosím, používejte pouze písmena, čísla a podtržítko pro názvy parametrů.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Please use only letters, numbers and underscore.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Please use only letters, numbers and underscore.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prosím, používejte pouze písmena, čísla a podtržítko (_).', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Plus' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Plus', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Plus', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Point Dots' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Point Dots', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Bodové tečky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Post' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Post', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Příspěvek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Post Carousel' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Post Carousel', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kolotoč příspěvků', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Post Date' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Post Date', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Datum příspěvku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Post Excerpt' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Post Excerpt', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zkrácený výpis příspěvku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Post Grid' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Post Grid', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mžížky příspěvků', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Post Image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Post Image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obrázek příspěvku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Post Masonry Grid' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Post Masonry Grid', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rozložení mřížky Masonry Grid', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Post Title' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Post Title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Název příspěvku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Post link' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Post link', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odkaz na příspěvek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Post publish date' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Post publish date', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nepublikovat datum', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Post slider caption background color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Post slider caption background color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barva pozadí popisu slideru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Post title' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Post title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Název příspěvku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Post types' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Post types', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Typ obsahu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Post/Page IDs' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Post/Page IDs', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'ID příspěvku/stránky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Post/page parent ID' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Post/page parent ID', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'ID nadřazeného příspěvku/stránky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Posts Grid' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Posts Grid', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mřížka příspěvků', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Posts Slider' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Posts Slider', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Posuvník příspěvků', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Posts in grid view' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Posts in grid view', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Příspěvky v mřížkovém zobrazení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Posts, pages or custom posts in grid' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Posts, pages or custom posts in grid', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Příspěvky, stránky nebo vlastní příspěvky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Posts, pages or custom posts in masonry grid' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Posts, pages or custom posts in masonry grid', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Příspěvky, stránky nebo typy obsahu v Masonry grid', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Prepend to %s' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Prepend to %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat před %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Prepend to this %s' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Prepend to this %s', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat před %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Prepend to this column' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Prepend to this column', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat před tento sloupec', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Press OK to delete "{tab_name}" section, Cancel to leave' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Press OK to delete "{tab_name}" section, Cancel to leave', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stiskněte OK k odstranění sekce "{tab_name}", Zrušit pro opuštění dialogu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Press OK to delete "{tab_name}" tab, Cancel to leave' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Press OK to delete "{tab_name}" tab, Cancel to leave', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stiskněte OK k odstranění záložky "{tab_name}", zrušit pro opuštění dialogu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Press OK to delete section, Cancel to leave' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Press OK to delete section, Cancel to leave', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stiskněte OK, k odstranění sekce, Zrušit pro opuštění dialogu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Prev' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Prev', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Předchozí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Preview' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Preview', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ukázka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Previous tab' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Previous tab', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Předchozí záložka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Price' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Price', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Cena', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Price html' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Price html', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'HTML cena', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Product' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Product', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Produkt', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Product Attribute' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Product Attribute', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Atribut produktu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Product License' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Product License', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Licence produktu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Product Page' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Product Page', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stránka s produkty', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Product categories' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Product categories', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kategorie produktů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Product category' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Product category', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kategorie produktů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Product category list' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Product category list', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Seznam kategorií produktů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Product custom key' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Product custom key', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vlastní klíč produktu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Product description' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Product description', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popis produktu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Product description with tabs' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Product description with tabs', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popis produktu se záložkami', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Product field name' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Product field name', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pole názvu produktu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Product list with CTA' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Product list with CTA', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Seznam produktů s call to action', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Product page' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Product page', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stránka produktů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Product with social icons' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Product with social icons', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Produkt s ikonami sociálních sítí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Products' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Products', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zboží', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Progress Bar' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Progress Bar', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ukazatel průběhu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Progress bar background color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Progress bar background color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barva pozadí ukazatele průběhu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Publish' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Publish', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Publikovat', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'RSS' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'RSS', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'RSS', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'RSS feed URL' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'RSS feed URL', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Adresa RSS zdroje', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Radio Dots' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Radio Dots', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kulaté tečky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Rain' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Rain', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Déšť', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Random' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Random', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Náhodně', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Random order' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Random order', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Náhodné pořadí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Rating count' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Rating count', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Počet hodnocení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Raw HTML' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Raw HTML', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Surový HTML kód', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Raw JS' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Raw JS', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Surový JavaScript kód', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Read more' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Read more', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Číst více', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Read more link' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Read more link', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Odkaz číst dále', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Recent Comments' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Recent Comments', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nové komentáře', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Recent Posts' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Recent Posts', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nejnovější příspěvky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Recent products' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Recent products', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nejnovější produkty', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Recommend on Google' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Recommend on Google', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Doporučit na Googlu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Red' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Red', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Červená', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Regular Price' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Regular Price', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Normální cena', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Related Products' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Related Products', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Podobné produkty', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Repeat' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Repeat', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Opakovat', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Required value' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Required value', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pozadovaná hodnota', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Responsive design settings are currently disabled. You can enable them in Visual Composer settings page by unchecking "Disable responsive content elements".' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Responsive design settings are currently disabled. You can enable them in Visual Composer settings page by unchecking "Disable responsive content elements".', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nastavení responsivního designu je momentálně zakázáno. Můžete je povolit v nastavení Visual composeru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Responsive image gallery' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Responsive image gallery', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Flexibilní obrázková galerie', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Responsive preview' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Responsive preview', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Responsivní náhled', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Responsiveness' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Responsiveness', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Flexibilita', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Reviews count' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Reviews count', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Počet recenzí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Revolution Slider' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Revolution Slider', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Revolution slider', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Right' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Right', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vpravo', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Right to left' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Right to left', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zprava do leva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Rotating Entrances' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Rotating Entrances', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vstupní animace s rotací', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Rotating Exits' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Rotating Exits', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Otáčení a opuštění plochy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Round' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Round', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kruh', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Rounded' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Rounded', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zaoblený', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Rounded Border' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Rounded Border', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zaoblený okraj', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Rounded Circle' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Rounded Circle', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zaoblený kruh', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Rounded Circle Border' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Rounded Circle Border', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zaoblený kruhový okraj', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Rounded Fill Square Dots' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Rounded Fill Square Dots', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyplněné zaoblené čtverečky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Rounded Filled' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Rounded Filled', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zaoblený, vyplněný', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Rounded Square' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Rounded Square', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zaoblený čtverec', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Rounded image description' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Rounded image description', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popis zaobleného obrázku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Row' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Row', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Řádek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Row Layout' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Row Layout', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rozložení řádku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Row background color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Row background color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barva pozadí řádku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Row background image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Row background image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obrázek na pozadí řádku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Row layout' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Row layout', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rozložení řádku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Row stretch' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Row stretch', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Roztažení řádku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'SKU' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'SKU', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'SKU', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Sale Price' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Sale Price', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prodejní cena', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Sale products' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Sale products', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prodejné produkty', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Same window' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Same window', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stejné okno', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Save Changes' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Save Changes', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Uložit změny', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Save as Pending' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Save as Pending', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Uložit jako čekající', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Save changes' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Save changes', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Uložit změny', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Save current layout as a template' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Save current layout as a template', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Uložit aktuální rozložení jako šablonu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Save current page as a Template' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Save current page as a Template', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Uložit současnou stránku jako šablonu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Scale in' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Scale in', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvětšení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Scale in with rotation' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Scale in with rotation', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvětšení s otáčením', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Screen description' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Screen description', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Popis obrazovky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Search' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Search', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyhledávání', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Section' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Section', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sekce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Section 1' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Section 1', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sekce 1', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Section 2' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Section 2', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sekce 2', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select "Open" if you want toggle to be open by default.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select "Open" if you want toggle to be open by default.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte "Open", pokud chcete aby byl ve výchozím stavu otevřený.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select "animation in" for page transition.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select "animation in" for page transition.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte "Vstupní animace" pro animované objevení stránky.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select "animation out" for page transition.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select "animation out" for page transition.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte "Koncová animace" pro animováné zmizení stránky.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select All' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select All', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolit vše', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select URL' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select URL', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte URL', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select Woo Commerce post type.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select Woo Commerce post type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte WooCommerce typ obsahu.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select a form to add it to your post or page.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select a form to add it to your post or page.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte formulář k přidání do vašeho příspěvku či stránky.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select a form to display.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select a form to display.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte formulář k zobrazení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select alignment.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select alignment.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte zarovnání textu.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select animation preset for grid element. "Hover" state will be added next to the "Normal" state tab.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select animation preset for grid element. "Hover" state will be added next to the "Normal" state tab.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte nastavení animaci pro mřížkový prvek. "Hover" stav bude přidán do "Normal" stavu záložky.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select bar background color.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select bar background color.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyberte barvu pozadí lišty.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select border color for your element.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select border color for your element.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyber barvu okraje pro váš element.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select button alignment.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select button alignment.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte zarovnání tlačítka.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select button color.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select button color.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte barvu tlačítka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select button layout.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select button layout.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte rozložení tlačítka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select button size.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select button size.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvol velikost tlačítka.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select button style.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select button style.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte styl tlačítka.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select button type.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select button type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvol typ tlačítka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select color for arrows.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select color for arrows.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte barvu pro šipky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select color for your element.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select color for your element.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte barvu vašeho prvku.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select column width.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select column width.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyber šířku sloupce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select columns count.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select columns count.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte počet sloupců.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select contact form' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select contact form', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte kontaktní formulář', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select content type for your grid.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select content type for your grid.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte typ obsahu pro vaši mřížku.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select custom background color for bars.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select custom background color for bars.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte vlastní barvu pozadí pro lišty.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select custom icon color.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select custom icon color.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte barvu vlastní ikony', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select design for arrows.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select design for arrows.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte styl šipky.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select display style for grid.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select display style for grid.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte styl zobrazení mřížky.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select element tag.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select element tag.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte tag prvku.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select element type' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select element type', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte typ prvku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select field from group.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select field from group.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyberte pole ze skupiny.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select field from order.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select field from order.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte pole z pořadí.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select field from product.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select field from product.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte pole z produktů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select field group.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select field group.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyberte skupinu polí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select field type' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select field type', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte typ pole', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select filter alignment.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select filter alignment.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte zarovnání filtru.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select filter color.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select filter color.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte barvu filtru.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select filter display style.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select filter display style.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte styl zobrazení filtru.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select filter size.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select filter size.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte velikost filtru.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select filter source.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select filter source.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte zdroj filtru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select font family.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select font family.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte písmo.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select font styling.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select font styling.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte styl písma.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select gallery type.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select gallery type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte typ galerie.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select gap between grid elements.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select gap between grid elements.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyberte oddělovač mezi prvky mřížky.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select how to sort retrieved posts. More at %s.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select how to sort retrieved posts. More at %s.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte, jak řadit zvolené příspěvky. Více na %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select how to sort retrieved products. More at %s.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select how to sort retrieved products. More at %s.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte, jak řadit vybrané produkty. Více na %s.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select how to sort retrieved products. More at %s. Default by Title' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select how to sort retrieved products. More at %s. Default by Title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte, jak řadit produkty. Více na %s. Výchozí nastavení je řazení dle názvu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select icon alignment.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select icon alignment.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte zarovnání ikony.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select icon from library.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select icon from library.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte ikonu z knihovny.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select icon library.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select icon library.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolit knihovnu ikon', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select identificator' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select identificator', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyberte ID', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select image alignment.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select image alignment.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte zarovnání obrázku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select image from media library.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select image from media library.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyberte obrázek z galerie médií', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select images from media library.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select images from media library.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte obrázky z knihovny médií', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select link option.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select link option.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte možnosti odkazu.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select message box color.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select message box color.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte barvu zprávy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select message box shape.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select message box shape.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte tvar pro zprávu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select ninja form' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select ninja form', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte Ninja form', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select none' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select none', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nezvolit nic', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select number of single grid elements per row.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select number of single grid elements per row.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte počet jednotlivých prvků mřížky na jeden řádek.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select order type. If "Meta value" or "Meta value Number" is chosen then meta key is required.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select order type. If "Meta value" or "Meta value Number" is chosen then meta key is required.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte typ řazení. Pokud je zvolena "Hodnota meta" nebo "Číselná hodnota meta", potom je požadován meta klíč.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select pagination color.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select pagination color.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte barvu stránkování.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select pagination style.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select pagination style.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte styl stránkování.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select pie chart color.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select pie chart color.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte barvu koláčového grafu.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select predefined message box design or choose "Custom" for custom styling.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select predefined message box design or choose "Custom" for custom styling.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte styl předdefinované zprávy, nebo zvolte "Vlastní" pro vlastní stylování.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select separator alignment.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select separator alignment.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvol zarovnání oddělovače.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select slider type.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select slider type.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte typ posuvníku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select sorting order.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select sorting order.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte pořadí řazení.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select text alignment.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select text alignment.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte zarovnání textu.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select title location.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select title location.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte umístění názvu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select to add animated category filter to your posts grid.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select to add animated category filter to your posts grid.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte k přidání animovaného filtru kategorie k vaší mřížce příspěvků.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select where to open custom links.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select where to open custom links.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte, kde otevírat vlastní odkazy.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select your LayerSlider.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select your LayerSlider.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyberte svůj Layer Slider', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Select your Revolution Slider.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Select your Revolution Slider.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte svůj Revolution Slider.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Separator' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Separator', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Oddělovač', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Separator alignment' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Separator alignment', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zarovnání oddělovače', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Separator border color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Separator border color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barva oddělovacího okraje', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Separator element width in percents.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Separator element width in percents.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Šířka elementu oddělovače v procentech (%)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Separator with Text' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Separator with Text', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Oddělovač s textem', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Service List' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Service List', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Seznam služeb', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Service description layout' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Service description layout', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rozložení popisu služby', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Set Image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Set Image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nastavte obrázek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Set max limit for items in grid or enter -1 to display all (limited to 1000).' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Set max limit for items in grid or enter -1 to display all (limited to 1000).', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zvolte maximum pro položky v mřížce, nebo zadejte -1 pro zobrazení všech (Omezeno 1-1000).', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Settings' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Settings', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nastavení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Shape' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Shape', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tvar', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Shield' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Shield', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Štít', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Shield icon' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Shield icon', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ikona štítu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Shipping address city' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Shipping address city', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Město (Doručovací adresa)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Shipping address country' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Shipping address country', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Země (Doručovací adresa)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Short description' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Short description', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Krátký popis', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Shortcode name is required.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Shortcode name is required.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Název Shortcode je vyžadován.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Shortcode updated!' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Shortcode updated!', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Shortcode uloženo', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show %s controls' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show %s controls', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit ovládání %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show Link Description' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show Link Description', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit popis odkazu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show Link Image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show Link Image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit obrázek odkazu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show Link Name' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show Link Name', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit název odkazu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show Link Rating' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show Link Rating', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit hodnocení odkazu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show URL on the add to cart button' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show URL on the add to cart button', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit adresu na tlačítku "přidat do košíku"', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show Visual Composer & default editor' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show Visual Composer & default editor', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit Visual Composer a výchozí editor', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show a single product by ID or SKU' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show a single product by ID or SKU', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit jeden produkt podle ID nebo SKU', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show all' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show all', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit vše', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show filter' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show filter', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit filtr', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show hierarchy' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show hierarchy', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit hiearchicky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show label' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show label', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit popisek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show multiple products by ID or SKU' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show multiple products by ID or SKU', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit více výrobků podle ID nebo SKU', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show multiple products by ID or SKU.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show multiple products by ID or SKU.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit více produktů podle ID nebo SKU', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show multiple products in a category' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show multiple products in a category', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit více produktů v kategorii', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show only Visual Composer' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show only Visual Composer', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit pouze Visual Composer', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show post counts' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show post counts', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit počet příspěvků', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show single product by ID or SKU' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show single product by ID or SKU', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazit jeden produkt podle ID nebo SKU', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Shows the "my account" section' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Shows the "my account" section', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazí sekci "můj účet".', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Sidebar' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Sidebar', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Postranní panel', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Simple' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Simple', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Jednoduchý', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Simple Arrow' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Simple Arrow', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Jednoduchá šipka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Simple Circle' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Simple Circle', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Jednoduchý kulatý', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Simple Circle Border' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Simple Circle Border', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Jednoduchý kulatý okraj', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Simple Rounded' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Simple Rounded', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Jednoduchý zaoblený', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Simple Rounded Arrow' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Simple Rounded Arrow', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Jednoduchá oblá šipka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Simple Square' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Simple Square', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Jednoduchý hranatý', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Simple Square Rounded' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Simple Square Rounded', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Jednoduchý zaoblený obdelník', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Simple image with CSS animation' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Simple image with CSS animation', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Jednoduchý obrázek s CSS animací', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Simplify controls' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Simplify controls', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Jednoduché ovládání', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Single Image' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Single Image', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Jeden obrázek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Size' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Size', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velikost', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Sizing proportions for height and width. Select "Original" to scale image without cropping.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Sizing proportions for height and width. Select "Original" to scale image without cropping.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velikostní poměr pro výšku a šířku. Zvolte "Original" ke zmenšení obrázku bez ořezávání', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Sku' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Sku', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'SKU', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Slide' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Slide', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Snímek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Slide Entrances' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Slide Entrances', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vstup vklouznutím', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Slide Exits' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Slide Exits', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyklouznutí z pohledu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Slide bottom' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Slide bottom', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přijet zdola', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Slide in from left' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Slide in from left', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přijet zleva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Slide in from right' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Slide in from right', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přijet zprava', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Slide top' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Slide top', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přijet zhora', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Slider autoplay' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Slider autoplay', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Samoposouvání snímků', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Slider loop' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Slider loop', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Smyčka snímků', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Slider speed' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Slider speed', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rychlost přepínání', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Slider type' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Slider type', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Typ posuvníku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Slider with WP Posts' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Slider with WP Posts', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Posuvník s Wordpress příspěvky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Slides per view' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Slides per view', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zobrazení snímků', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Slug' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Slug', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Strojový přepis', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Small' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Small', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Malé', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Smartphone landscape mode' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Smartphone landscape mode', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Široký mód pro smartphony', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Smartphone portrait mode' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Smartphone portrait mode', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Portrétový mód pro smartphony (na výšku)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Social' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Social', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Sociální', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Something went wrong: custom.css could not be created.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Something went wrong: custom.css could not be created.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Něco se zvrtlo: soubor custom.css nemohl být vytvořen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Something went wrong: js_composer_front_custom.css could not be created.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Something went wrong: js_composer_front_custom.css could not be created.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Něco se zvrtlo: soubor js_composer_front_custom.css nemůže být vytvořen.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Specials' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Specials', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Speciální', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Square' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Square', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Čtverec', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Square Dots' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Square Dots', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Čtverečky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Square on background' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Square on background', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Čtverec na pozadí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Standard' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Standard', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Standartní', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Start Here!' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Start Here!', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Začněte zde!', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Start easy - use predefined template as a starting point and modify it.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Start easy - use predefined template as a starting point and modify it.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Začněte jednoduše - použijte předdefinovanou šablonu jako odrazový můstek a upravte si ji.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Status' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Status', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Stav', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Stretch row' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Stretch row', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Roztáhni řádek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Stretch row and content' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Stretch row and content', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Roztáhni řádek a obsah', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Stripes Dark' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Stripes Dark', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tmavé pruhy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Stripes Light' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Stripes Light', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Světlé pruhy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Structure' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Structure', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Struktura', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Style' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Style', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Styl', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Style Design Options' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Style Design Options', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Možnosti návrhu stylu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Submit for Review' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Submit for Review', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přidat recenzi', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Success' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Success', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Úspěch', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Success Classic' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Success Classic', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Klasický úspěch', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Tab' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Tab', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Záložka', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Tab 1' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Tab 1', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Panel 1', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Tab 2' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Tab 2', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Panel 2', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Tab ID' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Tab ID', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'ID záložky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Tab Index' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Tab Index', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Index záložek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Tabbed content' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Tabbed content', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Obsah panelů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Tablet landscape mode' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Tablet landscape mode', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Široký mód pro tablety', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Tablet portrait mode' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Tablet portrait mode', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Portrétový mód pro tablety (na výšku)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Tabs' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Tabs', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Panely', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Tabs navigation background color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Tabs navigation background color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pozadí záložkové navigace', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Tag Cloud' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Tag Cloud', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Mrak štítků', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Tag:' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Tag:', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Štítek:', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Tags' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Tags', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Štítky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Tall' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Tall', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velké', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Target' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Target', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Cíl odkazu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Taxonomies' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Taxonomies', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Taxonomie', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Taxonomy' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Taxonomy', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Taxonomie', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Taxonomy values' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Taxonomy values', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Hodnoty taxonomií', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Team members' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Team members', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Členové týmu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Teaser (Excerpt)' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Teaser (Excerpt)', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Ukázka (Zkrácený text)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Teaser layout' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Teaser layout', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rozvržení ukázky textu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Teaser layout template.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Teaser layout template.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rozložení ukázky.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Teaser/Excerpt' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Teaser/Excerpt', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Výtah článku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Template added to the page.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Template added to the page.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Šablona přidána ke stránce.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Template file is missing for `%s` shortcode. Make sure you have `%s` file in your theme folder.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Template file is missing for `%s` shortcode. Make sure you have `%s` file in your theme folder.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Soubor šablony chybí pro shortcode \'%s\'. Ujistěte se, že máte soubor \'%s\' uvnitř složky šablony.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Template name' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Template name', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Jméno šablony', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Template successfully removed.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Template successfully removed.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Šablona úspěšně odstraněna.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Templates' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Templates', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Šablony', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Text' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Text', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Text', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Text Block' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Text Block', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blok textu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Text align' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Text align', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zarovnání textu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Text color' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Text color', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Barva textu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Text on the button' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Text on the button', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Text na tlačítku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Text with Google fonts' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Text with Google fonts', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Text psaný Google písmy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Textarea' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Textarea', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Textová oblast', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Textarea HTML' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Textarea HTML', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Textová oblast HTML', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Textfield' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Textfield', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Textové pole', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'The "per_page" shortcode determines how many products to show on the page' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'The "per_page" shortcode determines how many products to show on the page', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Určuje, kolik produktl bude zobrazeno na stránce', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'The WordPress Excerpt is an optional summary or description of a post; in short, a post summary.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'The WordPress Excerpt is an optional summary or description of a post; in short, a post summary.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Wordpress excerpt je zkrácený obsah nebo popisný text příspěvku; stručně: výtak příspěvku.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'The `number` field is used to display the number of products.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'The `number` field is used to display the number of products.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pole \'číslo\' je použito pro zobrazení počtu výrobků.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'The changes you made will be lost if you navigate away from this page.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'The changes you made will be lost if you navigate away from this page.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Změny, které jste provedli budou ztraceny, pokud opustíte tuto stránku.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'The columns attribute controls how many columns wide the products should be before wrapping.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'The columns attribute controls how many columns wide the products should be before wrapping.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Určuje počet sloupců, které by výrobky měly mít, před obalením prvkem.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'The most recent comments' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'The most recent comments', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nejnovější komentáře', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'The most recent posts on your site' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'The most recent posts on your site', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nejnovější příspěvky z vašeho webu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Theme defaults' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Theme defaults', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Výchozí nastavení šablony', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'This is required to enable file writing for js_composer' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'This is required to enable file writing for js_composer', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Toto je vyžadováno k umožnění zápisu souborů js_composeru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Three image description' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Three image description', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tříobrázkový popis', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Thumbnail' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Thumbnail', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Náhledový obrázek', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Thumbnail size' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Thumbnail size', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Velikost náhledového obrázku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Tick' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Tick', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zaškrtávátko', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Title' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Title', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Název', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Title of current post' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Title of current post', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Název aktuálního příspěvku', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Title position' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Title position', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pozice názvu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'To find your flickID visit %s.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'To find your flickID visit %s.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'K nalezení vašeho Flickrového ID navštivte %s', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'To receive automatic updates license activation is required. Please visit NULL, 'translations' => array ( 0 => 'K získání automatických aktualizací je potřeba aktivovaná licence. Prosím, navštivte Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'custom.css could not be created. Cannot write custom css to "', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Soubor custom.css nemohl být vytvořen. Nemohu nemohu zapsat vlastní CSS do "', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'custom.css could not be created. Connection error.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'custom.css could not be created. Connection error.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Soubor custom.css nemohl být vytvořen kvůli chybě spojení.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'custom.css could not be created. Problem with access.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'custom.css could not be created. Problem with access.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Soubor custom.css nemohl být vytvořen. Problém s přístupem (právy)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeIn' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeIn', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prolnutí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeInDown' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeInDown', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prolnutí zhora', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeInDownBig' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeInDownBig', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rychlé prolnutí zhora', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeInLeft' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeInLeft', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prolnutí zprava', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeInLeftBig' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeInLeftBig', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rychlé prolnutí zprava', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeInRight' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeInRight', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prolnutí zleva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeInRightBig' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeInRightBig', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rychlé prolnutí zleva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeInUp' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeInUp', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prolnutí zdola', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeInUpBig' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeInUpBig', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Rychlé prolnutí zdola', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeOut' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeOut', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prolnutí', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeOutDown' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeOutDown', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vypaření, dolů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeOutDownBig' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeOutDownBig', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vypaření, dolů, nejrychleji', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeOutLeft' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeOutLeft', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vypaření, doleva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeOutLeftBig' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeOutLeftBig', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vypaření, doleva, nejrychleji', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeOutRight' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeOutRight', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vypaření, dopravy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeOutRightBig' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeOutRightBig', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vypaření, doprava, nejrychleji', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeOutUp' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeOutUp', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vypaření, nahoru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'fadeOutUpBig' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'fadeOutUpBig', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vypaření, nahoru, nejrychleji', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'flash' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'flash', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Záblesk', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'flip' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'flip', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Překlopení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'flipInX' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'flipInX', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prolnutí s vodorovným překlopením', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'flipInY' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'flipInY', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prolnutí se svislým překlopením', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'flipOutX' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'flipOutX', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prolnutí s vodorovným překlopením', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'flipOutY' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'flipOutY', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prolnutí se svislým překlopením', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'hinge' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'hinge', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Závěs', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'italic' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'italic', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Kurzíva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'js_composer_front_custom.css could not be created. Cannot write custom css to "%s".' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'js_composer_front_custom.css could not be created. Cannot write custom css to "%s".', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nemůžu vytvořit js_composer_front_custom.css . Nemohu zapsat "%s".', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'js_composer_front_custom.css could not be created. Connection error.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'js_composer_front_custom.css could not be created. Connection error.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nemůžu vytvořit js_composer_front_custom.css kvůli chybě spojení.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'js_composer_front_custom.css could not be created. Problem with access.' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'js_composer_front_custom.css could not be created. Problem with access.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nemůžu vytvořit js_composer_front_custom.css , kvůli problémem s přistupem.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'justify' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'justify', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Blokové', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'left' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'left', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Levé', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'lightSpeedIn' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'lightSpeedIn', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Světelná rychlost - přicouvání', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'lightSpeedOut' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'lightSpeedOut', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Světelná rychlost - odcouvání', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'pulse' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'pulse', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Puls', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'right' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'right', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pravé', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'rollIn' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'rollIn', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prolnutí a otočka zleva doprava', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'rollOut' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'rollOut', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Prolnutí a otočka zprava doleva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'rotateIn' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'rotateIn', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Otočení s prolnutím', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'rotateInDownLeft' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'rotateInDownLeft', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Otočka s prolnutím vlevo dole', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'rotateInDownRight' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'rotateInDownRight', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Otočka s prolnutím vpravo dole', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'rotateInUpLeft' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'rotateInUpLeft', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Otočka s prolnutím vlevo nahoře', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'rotateInUpRight' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'rotateInUpRight', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Otočka s prolnutím vpravo nahoře', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'rotateOut' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'rotateOut', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Otočení s prolnutím', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'rotateOutDownLeft' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'rotateOutDownLeft', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Otočení s prolnutím vlevo dole', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'rotateOutDownRight' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'rotateOutDownRight', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Otočení s prolnutím vpravo dole', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'rotateOutUpLeft' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'rotateOutUpLeft', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Otočení s prolnutím vlevo nahoře', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'rotateOutUpRight' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'rotateOutUpRight', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Otočení s prolnutím vpravo nahoře', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'rubberBand' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'rubberBand', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Pružné roztažení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'shake' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'shake', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Třesení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'slideInDown' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'slideInDown', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vklouznutí zdola', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'slideInLeft' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'slideInLeft', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vklouznutí zleva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'slideInRight' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'slideInRight', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vklouznutí zprava', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'slideInUp' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'slideInUp', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vklouznutí zhora', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'slideOutDown' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'slideOutDown', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyklouznutí dolů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'slideOutLeft' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'slideOutLeft', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyklouznutí doleva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'slideOutRight' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'slideOutRight', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyklouznutí doprava', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'slideOutUp' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'slideOutUp', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vyklouznutí nahoru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'swing' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'swing', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Houpání', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'tada' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'tada', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zatřesení podle středu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'wobble' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'wobble', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zatřesení do šířky', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'zoomIn' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'zoomIn', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přiblížení', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'zoomInDown' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'zoomInDown', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přiblížení zhora', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'zoomInLeft' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'zoomInLeft', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přiblížení zprava', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'zoomInRight' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'zoomInRight', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přiblížení zleva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'zoomInUp' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'zoomInUp', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Přiblížení zdola', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'zoomOut' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'zoomOut', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Oddálení pohledu', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'zoomOutDown' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'zoomOutDown', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Oddálení dolů', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'zoomOutLeft' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'zoomOutLeft', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Oddálení doleva', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'zoomOutRight' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'zoomOutRight', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Oddálení doprava', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'zoomOutUp' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'zoomOutUp', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Oddálení nahoru', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), ), 'headers' => array ( 'Project-Id-Version' => 'Visual Composer cs_CZ', 'Report-Msgid-Bugs-To' => '', 'POT-Creation-Date' => '2015-12-04 12:00+0200', 'PO-Revision-Date' => '2015-12-04 12:00+0200', 'Last-Translator' => 'sjiamnocna ', 'Language-Team' => 'PROFI STRÁNKY.CZ ', 'Language' => 'cs_CZ', 'MIME-Version' => '1.0', 'Content-Type' => 'text/plain; charset=UTF-8', 'Content-Transfer-Encoding' => '8bit', 'X-Poedit-KeywordsList' => '__;_e;esc_attr__', 'X-Poedit-Basepath' => '..', 'X-Generator' => 'Poedit 1.8.6', 'X-Poedit-SearchPath-0' => './config/.', 'X-Poedit-SearchPath-1' => './include/.', ), )), 'hgr_lang' => MO::__set_state(array( '_nplurals' => 3, 'filename' => '/var/www/abaku.cz/www/wp-content/plugins/hgr_vc_extender/languages/hgr_lang-cs_CZ.mo', 'entries' => array ( 'Back to blog' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Back to blog', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Zpět na blog', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Read more' => Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Read more', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Více', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), ), 'headers' => array ( 'Project-Id-Version' => 'Highgrade Extender for Visual Composer', 'Report-Msgid-Bugs-To' => '', 'POT-Creation-Date' => '2014-06-10 20:14+0200', 'PO-Revision-Date' => 'Sun Sep 27 2015 12:00:30 GMT+0200 (Střední Evropa (letní čas))', 'Last-Translator' => 'admin ', 'Language-Team' => '', 'Language' => 'Czech', 'Plural-Forms' => 'nplurals=3; plural=( n == 1 ) ? 0 : ( n >= 2 && n <= 4 ) ? 1 : 2', 'MIME-Version' => '1.0', 'Content-Type' => 'text/plain; charset=UTF-8', 'Content-Transfer-Encoding' => '8bit', 'X-Poedit-SourceCharset' => 'UTF-8', 'X-Generator' => 'Loco - https://localise.biz/', 'X-Poedit-Basepath' => '..', 'X-Poedit-KeywordsList' => '_:1;gettext:1;dgettext:2;ngettext:1,2;dngettext:2,3;__:1;_e:1;_c:1;_n:1,2;_n_noop:1,2;_nc:1,2;__ngettext:1,2;__ngettext_noop:1,2;_x:1,2c;_ex:1,2c;_nx:1,2,4c;_nx_noop:1,2,3c;_n_js:1,2;_nx_js:1,2,3c;esc_attr__:1;esc_html__:1;esc_attr_e:1;esc_html_e:1;esc_attr_x:1,2c;esc_html_x:1,2c;comments_number_link:2,3;t:1;st:1;trans:1;transChoice:1,2', 'X-Poedit-SearchPath-0' => '.', 'X-Loco-Target-Locale' => 'cs_CZ', ), '_gettext_select_plural_form' => '' . "\0" . 'lambda_5', )), )