• Chcete pomoci řešit nezájem nezájem či dokonce odpor k výuce ze strany žáků?
  • Chcete žáky lépe a účinně motivovat?
  • Chcete efektivněji nakládat s časem určeným pro jednotlivé vzdělávací cíle?

Příčinou problému s výukou matematiky je málokdy matematika sama o sobě

Většinou jde o vzorce chování, které blokují postoj k ní. My tyto postoje umíme ​jednoduše ​změřit a pojmenovat je.

Poznáme, zda jde o důsledek nebo příčinu a navrhneme vám řešení. Dokážeme diagnostikovat bloky jednotlivců i skupiny. Námi navrhované řešení pak předkládá ​praktický ​návrh metodicko-didaktických postupů, které vedou k harmonizaci stavu. Diagnostika je rychlá a probíhá online.

Pod pokličkou diagnostiky

Diagnostická metoda barvových asociací (CA method) kombinuje široce uznávané teorie asociací a barev. Jde o zcela jiný přístup k diagnostice i intervencím, než jak jej známe z klasického pojetí psychologie či psychiatrie.

Technika barvových asociací je důsledně položena na neurobiologické rovině lidského mozku, je průběžně validována a zdokonalována.