DSC_6761

Autorka

Alena Vávrová

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,

číst umíme všichni. Dokážeme rozluštit jednotlivá písmena, ale také je umíme spojit do slov a slova do vět, a to bez jakýchkoliv pomocných znaků. Písmenka P, E, S přečteme a spojíme do slova a hned si vytvoříme i představu chlupatého štěkajícího čtyřnožce.

Jak je to s čísly? Přečteme číslice 3, 4, 7 (tři, čtyři, sedm) a složíme z nich číslo 347 (tři sta čtyřicet sedm). A dál? K jakékoliv další činnosti potřebujeme návodné, pomocné znaky, kterým říkáme znaménka operací, závorky, rovnítka. Na předchozí trojici se neumíme podívat tak, abychom v ní viděli příklad 3 + 4 = 7.

Vidíme shluk písmen, např. sep, a mozek rovnou začne přeskupovat k smysluplnému slůvku pes. Vidíme skupinu číslic 1355 a – a nic. Část mozku probírá možná dějepisné události, zda to není nějaký důležitý letopočet. Možná vylovíme z paměti 155 jako telefon na záchranku, ale s takovou lehkostí jako u předešlého přeskupení písmenek nedojdeme automaticky k příkladu 3 · 5 = 15.

Každý někdy luštil křížovku a připadá mu normální hrát hru, při níž se na desce skládají různá slova. Je jasné, že taková hra rozšiřuje slovní zásobu a procvičuje postřeh. Ale co když budou místo písmen číslíčka a hráči budou skládáním vytvářet příklady? Většina lidí nevěřícně zakroutí hlavou, že může něco takového vůbec existovat. Existuje, mluvíme o Abaku. Z číslic se vytvářejí příklady aritmetické abakové rovnosti s jednou matematickou operací, přičemž se může jednat o kteroukoliv ze základních čtyř a k tomu ještě o druhou a třetí mocninu i odmocninu.

Ukažte dětem Abaku. Nebude trvat dlouho a budete překvapeni: Děti si s čísly hrají, skládají příklady z čísel kolem sebe, ať se jedná o registrační značky aut, či údaje na dopravní značce nebo datum v kalendáři. Je šance, že roste generace, která se nebude matematiky bát a bude ji považovat za úžasný nástroj k poznávání světa?

Zůstane vám to. Tak jako se jednou provždy naučíme číst (lépe nebo hůře), tak se naučíme počítat (lépe nebo hůře). Nemluvím o matematice, stejně jako čtení není literatura. Ale dovednost při práci s čísly nám otevře dveře do krás matematiky stejně, jako nám před lety získaná dovednost čtení otevřela svět plný krásných knih.

Vztah společnosti k matematice nezměníme ze dne a den, ale můžeme se podílet na výchově generace, která nebude trpět předsudky. A Abaku nám k tomu pomůže.