Základní školy

Podpora procesu vzdělávání na základních školách je primárním cílem metody. Pedagogům tohoto stupně vzdělávání poskytujeme komplexní oporu od nejútlejšího věku žáka.

Učňovské školství

Uplatnění metodiky Abaku nachází na tomto stupni velké uplatnění při zacelování mezer ve vzdělání vzniklých v průběhu základní docházky. Metody, které pedagogům tohoto stupně vzdělávání můžeme na míru doporučit, jim v jejich práci mohou být velmi prospěšné a jejich studenty posunou rychle a viditelně dále.

Střední školy

Uplatnění metodiky Abaku i zde může najít dobré uplatnění při opakování, fixaci a motivaci výukového procesu. Metody, které pedagogům tohoto stupně vzdělávání můžeme na míru doporučit, jim v jejich práci mohou být velmi prospěšné a studenty jistě potěší.


Budeme rádi, když nás budete přímo kontaktovat a my vám budeme moci po dohodě připravit jednotlivé techniky či výukové celky, které vám pomohou zlepšit výuku a vašim žákům více radosti a motivace objevovat nové.