Naše učebnice je založená čistě na výsledcích praxe pedagogů a je ověřená časem. Metodika nyní obsahuje už i výsledky získané v předchozím školním roce. Je živá a stále se rozšiřuje. Hravá forma náplně hodin matematiky rychle rozvíjí osvojování početních dovedností a pozitivně mění postoje žáků k matematice.

Najdete v ní osvědčené a ověřené návrhy pracovní náplně pro práci na tabuli či na papíře, pro práci s našimi pomůckami v offline i online prostředí.

Učebnice obsahuje 28 tematických celků, 30 pracovních listů. Získat jí můžete v elektronické i tištěné formě.

Pro učitele ZŠ

Pracovní listy ke stažení

Ukázková hodina