Abaku bylo součástí ECEL – European Conference on eLearning. Tématicky se může zdát, že je tato konference mimo okruh Abaku, avšak na konferenci vystupovala např. Dr. Michèle Artigue, Dr. Jarmila Novotná nebo Dr. Antonín Jančařík, jejichž vědomosti o didaktice, matematice a vzdělávání  jsou enormní. O účastnících více zde.

Toto setkání bylo pro nás jedinečnou příležitostí podívat se za hranice různých vědních oborů a doufáme, že i přítomnost Abaku byla pro účastníky přínosná.

ECEL b