Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze pořádá již dvacátý ročník konference s názvem „Dva dny s didaktikou matematiky“. Konference se bude konat ve dnech 16. – 17. února 2017 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematiky a výsledky práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách.

Stejně jako minulý rok se zúčastní Alena Vávrová, a to jak v pracovních dílnách, tak s ukázkovou hodinou. Pracovní dílna má název „Abaku v kostce“ a bude pojednávat, jak jinak než o Abaku.

Po celou dobu konference bude přítomen náš tým, který Vám rád zodpoví veškeré otázky ohledně Abaku. Budete si také moci zakoupit deskovou hru nebo si vyzkoušet aplikaci Abaku Education.

Více informací o konferenci najdete zde.

Níž najdete fotky z minulého roku, kdy Alena Vávrová měla společně s kolegyní otevřenou hodinu. Hodina byla mimořádná mimo jiné tím, že polovina třídy byla na lyžařském výcviku a došlo ke spojení ročníků. Pro někoho by to byl nesplnitelný úkol, pod vedením Aleny vše proběhlo bezvadně. Velkým oceněním její práce je i to, že jako jediná z otevřených ukázkových hodin byla zcela naplněna posluchači.

 

  b093fc8e45_102503112_o2 7c21134c1f_102503146_o2 87d1252fc0_102503080_o2