Srovnání s klasickou výukou

Klasická metoda

Technika klasické metody je postavena na vnější kontrole předpokládaného výsledku.

Charakteristická otázka klasické metody je: Kolik?

Základním výsledkem klasické metody je jedno určité číslo.

Základním pokynem k práci u klasických metod je:

Zaznamenej číslo (nemysli a čekej), zaznamenej znaménko operace a číslo, zaznamenej výsledek (nemysli a čekej na ověření správnosti svého výsledku)

Příklad: 16+8=? (22 nebo 23 nebo 24…)

Abaku metoda

Technika Abaku metody je postavena na motivaci k vnitřnímu ověřování možných řešení.

Charakteristická otázka Abaku metody je: Jak?

Základním výsledkem Abaku metody jsou možná vhodná čísla.

Základním pokynem k práci u Abaku metody je:
Hledej, navrhni, urči (přečti) možné vztahy ve skupině čísel.

Příklad: 1, 2, 4, 6, 8 (12-4=8, 4×2=8, 16:2=8, 6-2=8, 16+8=24, …)

Hlavní principy

Abaková
rovnost

V naší metodice vycházíme z tzv. abakové rovnosti – rovnosti mezi číselným výrazem, který obsahuje právě jednu početní operaci, a jeho hodnotou (výsledkem) – tedy například 1+1=2.

Základní
operace

Metodika pracuje se sčítáním, odečítáním, násobením, dělením a s druhými a třetími mocninami a odmocninami přirozených čísel.

Bez
znamének

Výjimečnost metodiky spočívá v práci bez použití matematických znamének (tj. znamének matematických operací). Žáci si je při praktickém počítání pouze představují a znaménka se ukazují až při vyhodnocení rovností anebo je používají v souladu s metodikou Abaku.

Aritmetické
čtení

Žáci dovedou po krátké době v pouhém shluku čísel automaticky rozpoznat rovnost a další souvislosti. To vede k rozvoji schopnosti sebevzdělávání a následně k významnému zlepšení duševní a praktické schopnosti práce s čísly.

Jedná se vlastně o jistou obdobu rozvoje čtení – když si dítě osvojí jednotlivá písmena a princip jejich skládání do slov, získá tím automaticky nástroj, aby se dalším čtením samo rozvíjelo.

Vedlejší principy

Hlubší
pochopení
aritmetiky

Žáci jsou při použití Abaku metodiky vedeni a motivováni k samostatnému vytváření takových kombinací, které v sobě současně ukrývají rovností několik.

Například 24832 tedy obsahuje rovnosti 24+8=32, 24÷8=3, 4×8=32, 2×4=8 a 22=4.

V důsledku toho dochází k prohloubení a fixaci osvojených zákonitostí aritmetiky.

Matematika
je hra

Metodika Abaku je plně postavena na herním přístupu, který zásadně ovlivňuje motivaci dítěte a proměňuje od základu i jeho přístup k matematice jako takové.

Silnější
kolektiv

Cílem metodiky není vyhledávat talenty v kolektivu dětí, ale naopak zapojit celý kolektiv. Široké možnosti diferenciace obtížnosti přinášejí prospěch jak těm nejsilnějším, tak těm nejslabším žákům.

100%
kompatibilní

Abaku metodika je svou specializací určená čistě pro osvojení schopnosti perfektně z hlavy počítat. Je proto plně kompatibilní s jakoukoli jinou hlavní metodou, kterou si škola určila pro výuku matematiky v 1. až 9. třídě.

Za hranice
aritmetiky

Rychlý a hluboký nárůst početních schopností, který u dítěte nastupuje brzy po zahájení práce s metodikou, se pozitivně promítá i do dalších oblastí výuky matematiky, jako je například algebra, geometrie atd.

Co říkají učitelé?

Alena Vávrová

ZŠ Karla Čapka, Praha

Jaroslava Bížová

ZŠ Mšené-Lázně

kratschmer

Tomáš Krätschmer

ZŠ Velký Újezd

Největší přínos metody Abaku je v odvážném vykročení do oblasti, která je v současné společnosti téměř tabu – do oblasti matematiky, tlačené do role nepotřebné a zbytečně náročné vědy.

Abaku podporuje přirozenou hravost a pomáhá rozvíjet matematické dovednosti. Nenaučí řešit rovnice, nenaučí konstruovat geometrické úlohy, ale dokonale zafixuje počtářské dovednosti. Nahradí dril hrou tak přirozeně, že si dítě žádný dril neuvědomí.

Ke zvládnutí matematiky jsou počítací návyky klíčové.

Kalkulačka za vás sice vyřeší, kolik je 5×7, ale bez důkladné a zažité znalosti násobků nelze pochopit a zvládnout počítání se zlomky, od kterého se odvíjejí zase další matematické dovednosti…

Matematika je jako stavba domu. K tomu, aby dům stál, nemůže sem tam kus chybět. Není možné budovat další patro, když z předchozího je ještě jen torzo.

Abaku pomáhá při zpevňování základů. Učí počítat v oboru přirozených čísel a umožňuje získat takové dovednosti, že další navazující znalosti přicházejí zcela hladce. Pouze praxí lze dosáhnout takového zautomatizování základních matematických dovedností, že při pohledu na číslo rovnou víte, čeho je násobkem, čím ho lze dělit apod.

Dobrým fotbalistou se člověk nestane jenom tím, že má talent – jeho forma je daná především tréninkem, při kterém procvičuje přihrávky, střely, rychlé starty, ale i vytrvalost a sílu. Metodika Abaku je takovým tréninkem. Děti hned neučíme, jak odehrát celý zápas, ale zkoušíme si střely na branku z různých úhlů…

Stalo se mi, že děti spokojeně odcházely z hodiny a pochvalovaly si, že dneska byla skvělá matematika, že celou hodinu nic nedělaly, jen si hrály s Abaku.

Nemusíme dětem říkat, že za hodinu spočítaly desítky, možná stovky příkladů a že si zpevnily logické uvažování, umění kombinovat, vytrvalost a „matematický“ cit.

My to víme.

Nemusíme dětem říkat, že změnily svůj postoj k matematice, hodiny je baví a těší se ně.

Ony to vědí.

Na naší škole se věnujeme hraní Abaku již od samého začátku, kdy bylo Abaku spuštěno online. Nejdříve jsem se musela hru naučit sama, a protože nerada čtu návody, trvalo mi to déle a postupovala jsem metodou „pokus – omyl“. Nejdříve jsem si hru oťukávala a neměla k ní ještě moc pozitivní vztah.

Po zhruba půlročním přešlapování na místě jsem se rozhodla, že ji naučím i své žáky v rámci hodin informatiky – tzn. všechny žáky od 6. do 9. třídy. S těmi zdatnějšími počtáři jsme už potom společně přicházeli na různé „finty“ a začali jsme této hře propadat.  Přesně v tento moment jsem se konečně rozhodla, že si návod přečtu :o)

Jak jsem se postupně zlepšovala, zlepšovali se i moji žáci a někteří mě i překonali, protože hru hráli každý den, stále a stále.

Co mě opravdu překvapovalo, byl fakt, že se hodně dařilo i žákům, kteří nijak do té doby ve škole nevynikali. Je samotné to také asi překvapilo a motivovalo hrát ještě víc než žáky, kteří jsou na „úspěch“ zvyklí. Jak v té době mělo Abaku vliv na jejich výsledky v matematice, nevím, protože jsem matematiku učila pouze jednu třídu (učím Inf, NJ a M), ale mohla jsem pozorovat jejich zlepšování hru od hry.

V loňském i letošním roce učím matematiku dvě stejné třídy – letošní 7. a  5. třídu, takže u těchto žáků mohu pozorovat případné změny k lepšímu nejsnáze.

Když jsem v loňském roce začala učit na I. stupni matematiku ve 4. třídě, byla to pro mě velká výzva, protože jsem do té doby učila jen na II. stupni. Ze začátku jsem měla obavy, abych práci s malými dětmi zvládla a aby si na můj přístup žáci zvykli.

Než jsem je začala učit Abaku, museli jsme se nejdříve vzájemně poznat a získat pro sebe zalíbení :o) Když jsem zjistila, že se jedná o velmi bystrou a pracovitou třídu a že práce s nimi dobře běží, začala jsem si zahrávat s myšlenkou, že bych je mohla Abaku začít velmi polehoučku učit. Protože ale měli značné rezervy v násobilce, bylo zapotřebí nejdříve na ní zapracovat. Používala jsem různé hravé metody – krále počtářů, matematika.hrou.cz, doplňování do tabulky násobků, vybíjená apod. Od začátku druhého pololetí jsem se rozhodla, že budeme chodit 1x týdně v rámci matematiky na Abaku. V hodinách jsem používala i něco málo z doporučené metodiky:

  • „práce s kostkami“ – skládání sudých/lichých čísel a následné zaokrouhlování, dělení se zbytkem, skládání příkladů z náhodně vylosovaných 5 čísel a následné přikládání;
  • „problémové úlohy 1“ – zapsala jsem na tabuli 5 čísel a žáci skládali různé možnosti příkladů a hledali ten za nejvíc bodů;
  • „problémové úlohy 2“ – vylosovali si 5 čísel, dostali nakopírovaný rozehraný plán a hledali ve skupinách, kam čísla přiloží a
  • učila jsem je také druhé mocniny.

V letošním roce je jejich zlepšení velmi zřetelné a až bych řekla skokové. S počítáním nemá téměř nikdo problém a všichni se při učení a počítání radujeme. V současné době se do této třídy chodím nabít. Je to úžasná třída, kde mají (téměř) všichni rádi matematiku, jsou nadšení do všeho nového…. krásná práce :o)

Sedmá třída má letos vlivem nastupující puberty trošku pokles ve školních výsledcích, ale Abaku jede stále a někteří už se vypracovali tak, že začali vyhrávat nad svými spolužáky z vyšších ročníků. To je potom radostný zážitek.

Nejvíce času ale strávím se svou dcerou, kterou jsem naučila Abaku minulý školní rok, kdy chodila do 3. třídy a „zápasila“ s násobilkou. Nejprve si procvičovala násobilku na webu: matematika.hrou.cz, kde dostávala hvězdičky, když jí to šlo. Když se trošku zlepšila, pustili jsme se do Abaku. Nejdříve skládala jednoduché příklady, nejčastěji sčítání jednociferných čísel, potom násobilku 1 až 5. Jak se zlepšovala, začala používat i dvojciferná čísla a vyšší násobilku. Nakonec už se uměla i zbavit nul. Dostala se i na loňské finále do Prahy, myslela jsem si, že jí nervozita „převálcuje“ a bude poslední (samozřejmě jen pro sebe), ale říkala jsem si, že i tak to bude pro ní velká zkušenost. K mé i její velké radosti tomu tak vůbec nebylo, porazila 3 své protihráče.

Nyní je ve čtvrté třídě a začala více vnímat, když je v jednom příkladu více dalších příkladů a obsazování tzv. „dvojiček“ a „trojiček“. Vliv hraní Abaku byl u mé dcery velmi zřetelný, zlepšila se v matematice, zvýšila si sebevědomí a je více motivovaná se učit i v ostatních předmětech :o) Mám z toho velkou radost.

Aplikace Abaku Education je mým výborným pomocníkem, jak matematiku přiblížit dětem, aby nebyla strašákem, nýbrž byla zábavná. Ukotvuje nejen počtářské schopnosti, ale i kombinační, strategické a logické. Což se projevuje i v klasické výuce matematiky. Žáci v hodinách lépe rozumí nové látce, víc s učitelem spolupracují . To se projevilo například ve výsledcích testování společnosti SCIO, kde řešení nestandardních úloh bylo na vysoké úrovni. Žáci, kteří Abaku hrají, zlepšují se v matematice také známkově.

O oblíbenosti Abaku na naší škole hovoří zaplněné matematické kroužky, které navštěvuje 50 žáků, tedy téměř čtvrtina školy.

Osobně jsem se ve výše uvedených schopnostech také zlepšil, matematicky a pedagogicky se posouvám dál, mám blíž k žákům, těší mě jejich radost z matematiky. Doporučuji všem kolegům matematikářům Abaku vyzkoušet.